متضررین مارکیت های حریق شده در جادۀ نادرپشتون کابل، خواهان رسیدگی جدی از سوی حکومت گردیدند

دکانداران و متضررین مارکیت های حریق شده در جادۀ نادرپشتون کابل که شامل 7 مارکیت و حدود 850 دکان، مغازه و گدام می باشند، خواهان رسیدگی جدی از سوی حکومت گردیدند.
 

نشست مشورتی پالیسی ملی کیفیت در کابل برگزار شد

وزارت تجارت و صنعت، مشترکاً با اتاق تجارت و صنایع افغانستان و اداره ملی ستندرد (انسا) به همکاري تخنیکی مرکز مسوده پالیسی ملی کیفیت را آماده نموده اند. (AAT) در تحت پروژه توسعه تجارت افغانستان (ITC) تجارت بین المللی مسودة این پالیسی طی (نشست مشورتی با سکتور خصوصی، جهت غنی سازي و به منظور معرفی و بحث روي ابعاد مختلف پالیسی متذکره) با حضورداشت مقامات عالیرتبه حکومت و هیئت رهبري اتاق و همچنان اشتراك دها تن از تاجران و اعضاي سکتور خصوصی، در هوتل سدار کابل، معرفی و به بحث گرفته شد.
 

کنفرانس ارزیابی چالش ها و فرصت ها در سکتور صادرات افغانستان، برگزار گردید

تاق تجارت و صنایع افغانستان  و پروگرام حوزوی انکشاف زراعتی – شرق (RADP-E) به همکاری ادارۀ انکشاف بین‌المللی ایالات متحدۀ امریکا در افغانستان (USAID) مشترکاً (کنفرانس ارزیابی چالش ها و فرصت ها در سکتور صادرات افغانستان) را برگزار نمودند.

دریافت فایل

چهارمین گفتمان ملی سکتور خصوصی و عامه پیرامون چالش ها و راهکار های پنج زنجیرۀ ارزش، در کابل برگزار شد

اتاق تجارت و صنایع افغانستان و ادارۀ همکاری های تخنیکی آلمان، از طریق برنامۀ انکشاف مستمر اقتصادی و افزایش اشتغال موسسۀ (GIZ) ، گفتمان ملی سکتور خصوصی و عامه را پیرامون چالش ها و راهکار های پنج زنجیرۀ ارزش افزوده که شامل (خسته باب، سبزیجات، لبنیات، مرغداری و گندم) می گردد، با اشتراک مقامات حکومتی، هیئت رهبری اتاق، نمایندگان سکتور خصوصی مرکز و ولایات شمال و شمالشرق کشور و نمایندگان نهادهای خارجی، در هوتل پارک ستار کابل برگزار نمودند.

دریافت فایل

نمایشگاه ملی کاردر کابل برگزار گردید

وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین و دفتر مشاوریت ارشد اقتصادی ریاست جمهوری به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان و تحت چتر شورای عالی کاهش فقر، عرضه خدمات و مشارکت شهروندی، اتاق تجارت وصنایع افغانستان و سازمان جهانی کار، نمایشگاه ملی کار را که در این مقطع زمانی از اهمیت بسزای برخوردار است، تدویر مینماید. در این نمایشگاه شمار کثیری از ادارات دولتی و خصوصی جهت ارائه معلومات برای مردم پیرامون فرصت های کاری اشتراک می نمایند.

دریافت فایل

فرا رسیدن فصل میوه تازه و سبزیجات کشور و مشکل صادرات با پاکستان

موضوع صادرات و ترانزیت با پاکستان از مشکلات مهم و جنجال برانگیزیست که همه ساله فرا راه تجارت افغانستان قرار گرفته است و به خصوص زمانیکه فصل میوه جات تازه و سبزیجات کشور فرا می رسد، حکومت پاکستان کوشش می کند تا تحت عناوین مختلف مانع صادرات محصولات افغانی به کشورش گردیده و به این ترتیب ضربۀ سنگین اقتصادی را به تاجران، دهاقین و مردم ما وارد سازد.

دریافت فایل

سفر هیئت تجاری ترکیه، فرصتی برای گسترش روابط اقتصادی با افغانستان

اتاق تجارت و صنایع افغانستان کنفرانس تواصل تجارتی افغان – ترک را با اشتراک اعضای سکتور خصوصی دو کشور به روز یکشنبه، 26 حمل 1397در هوتل کابل ستار  برگزار نمود.

هیئت 25 نفری تجاری ترکی که تحت ریاست محترم فاتح متین معین وزارت اقتصاد کشور ترکیه، به منظور گسترش و توسعه روابط تجاری و اقتصادی با افغانستان، وارد کابل گردید، ضمن ملاقات و مذاکره با مقامات حکومت وحدت ملی، با هیئت رهبری اتاق تجارت و صنایع افغانستان و جمع کثیری از اعضای سکتور خصوصی کشور نیز پیرامون موضوعات مختلف اقتصادی و تجاری بحث و تبادل نظر نمودند.

دریافت فایل

نگرانی سکتور خصوصی از افزایش اختطاف ها و چالش های امنیتی

یکی از نگرانی جدی هیئت رهبری اتاق تجارت و صنایع افغانستان، افزایش چالش ها و تهدید های امنیتی علیه جان و مال تاجران، سرمایه گذاران و در کل اعضای سکتور خصوصی کشور می باشد که نه تنها کاهش نیافته، بلکه طی سال گذشته ما شاهد افزایش چشمگیر قتل، اختطاف، دزدی و تهدید های امنیتی بودیم.

دریافت فایل

مقالات دیگر...