شماره اول حمل - 1400

در این شماره خواهید خواند:
- اولین جلسه مشاورین ارشد هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان برگزار شد
-  ﻣﺳﺎﻋدت ﻣواد اوﻟﯾه ﺗوﺳط ﺑﻧﯾﺎد ﺧﯾرﯾه اﻟﺣﺎج ﮔل آﻏﺎ ﭘرواﻧﯽ ﺑرای ﯾﮏ هزار ﻣﻌﻠم ﻣﻌﺎرف ﺑﻠﺦ
- حمایت اتاق تجارت و سرمایه گذاری از خواست های اتحادیه خدمات دوایی افغانستان

شماره دوازدهم حوت - 1399

در این شماره خواهید خواند:
- اشتراک رئیس کمیته صحت اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در نشست سرپرست وزارت صحت با مسوولان شفاخانه های خصوصی در کابل
- دیدار هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با هیات پارلمانی پاکستان
- تاجران رخت و میوه خشک مشکلات شان را با هیات رهبری اتاق تجارت سرمایه گذاری مطرح نموده و خواهان همکاری شدند
 

شماره یازدهم دلو - 1399

در این شماره خواهید خواند:
- سفر هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری و نمایندگان پارلمان جهت بررسی خسارات آتش‌سوزی بندر اسلام قلعه
- معاون هیات عامل اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان با برخی از وارد کنندگان نفت و گاز مایع به خاطر حل مشکلات شان ملاقات کرد
- تاجران و اعضای سکتور خصوصی طی کنفرانس خبری خواهان جبران خسارات وارده در آتش‌سوزی گمرک اسلام قلعه، از سوی حکومت شدند
 

شماره دهم جدی - 1399

در این شماره خواهید خواند:
- ملاقات رئيس هيات عامل اتاق تجارت و سرمايه گذاری افغانستان با نمايندگان سازمان بين المللی کار (ILO)
- اشتراک رئيس هيات عامل اتاق تجارت و سرمايه گذاری در جلسه کميته قوانين کابينه به رياست معاون دوم رياست جمهوری و رئيس اين کميته
- ديدار وزير صنعت و تجارت و رئيس عمومی اتاق تجارت و سرمايه گذاری افغانستان از نمايشگاه بين المللی توسعه و پيشرفت تجارت
 

شماره نهم قوس - 1399

در این شماره خواهید خواند:
- اعتراض سکتور خصوصی در رابطه به قرارداد اداره ملی نورم و استندرد با شرکت TCRC در قسمت پروژه سنجش كيفيت نفت و گاز مايع در بنادر کشور
- نمايشگاه توليدات داخلی در شهر هرات توسط وزير صنعت و تجارت و رئيس عمومی اتاق تجارت و سرمايه گذاری افغانستان افتتاح شد
- استقبال گرم شهروندان هرات از سفر رئيس عمومی اتاق تجارت و سرمايه گذاری افغانستان به اين ولايت
 

شماره هشتم عقرب - 1399

در این شماره خواهید خواند:
- برگزاری دهمين نشست تجارتی آسيای ميانه با اشتراک رييس هيات عامل اتاق تجارت وسرمايه گذاری افغانستان برای اتصال و بهبود روند داد و ستد تجارتی!
- هفتمين جلسه ی کميته ی هماهنگی موافقت نامه ترانزيت تجارت افغانستان – پاکستان با اشتراک اعضای اتاق تجارت و سرمايه گذاری افغانستان در کابل برگزارشد
- ديدار و ملاقات محترم سيد زمان هاشمی رييس هيات عامل اتاق تجارت و سرمايه گذاری افغانستان با رهبری اتاق ولايت هرات
 
 

مقالات دیگر...