شماره چهارم سرطان - 1400

در این شماره خواهید خواند:
- برگزاری ورکشاپ نظر سنجی قانون سرمايه گذاری خصوصی در افغاانستان
- هيات رهبری اتاق تجارت و سرمايه گذاری با شماری از وارد کنندگان مواد اوليه درمورد چالش های موجود در بنادر کشور، ديدار و گفتگو کرد
- سرپرست رياست هيات عامل اتاق تجارت و سرمايه گذاری افغانستان با شماری از بازرگانان هِنگ و رئيس موسسه بين المللی تغذيه و تعليم ديدار و گفتگو کرد

شماره سوم جوزا - 1400

در این شماره خواهید خواند:
- ملاقات معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری با شارژدافر سفارت عربستان سعودی در کابل
- نشست یازدهم گروپ کاری سوم کمیته اجرایی انکشاف سکتور خصوصی(پرایسک) در اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان برگزار شد
- هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری با سفیر افغانستان در هند، پیرامون چالش ها و فرصت های سرمایه گذاری دیدار و گفتگو کرد

شماره دوم ثور - 1400

در این شماره خواهید خواند:
- نمایشگاه صنایع تولیدی افغانستان افتتاح شد
- هیات رهبری اتاق تجارت وسرمایه گذاری با سفیر افغانستان در جاپان روی گسترش روابط تجارتی میان دو کشور گفتگو کرد
- ملاقات تودیعی معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان با سفیر ترکیه مقیم کابل

شماره اول حمل - 1400

در این شماره خواهید خواند:
- اولین جلسه مشاورین ارشد هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان برگزار شد
-  ﻣﺳﺎﻋدت ﻣواد اوﻟﯾه ﺗوﺳط ﺑﻧﯾﺎد ﺧﯾرﯾه اﻟﺣﺎج ﮔل آﻏﺎ ﭘرواﻧﯽ ﺑرای ﯾﮏ هزار ﻣﻌﻠم ﻣﻌﺎرف ﺑﻠﺦ
- حمایت اتاق تجارت و سرمایه گذاری از خواست های اتحادیه خدمات دوایی افغانستان

شماره دوازدهم حوت - 1399

در این شماره خواهید خواند:
- اشتراک رئیس کمیته صحت اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در نشست سرپرست وزارت صحت با مسوولان شفاخانه های خصوصی در کابل
- دیدار هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با هیات پارلمانی پاکستان
- تاجران رخت و میوه خشک مشکلات شان را با هیات رهبری اتاق تجارت سرمایه گذاری مطرح نموده و خواهان همکاری شدند
 

شماره یازدهم دلو - 1399

در این شماره خواهید خواند:
- سفر هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری و نمایندگان پارلمان جهت بررسی خسارات آتش‌سوزی بندر اسلام قلعه
- معاون هیات عامل اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان با برخی از وارد کنندگان نفت و گاز مایع به خاطر حل مشکلات شان ملاقات کرد
- تاجران و اعضای سکتور خصوصی طی کنفرانس خبری خواهان جبران خسارات وارده در آتش‌سوزی گمرک اسلام قلعه، از سوی حکومت شدند
 

مقالات دیگر...