یافته‌های عمده سروی وضعیت کاروبار

  • فراگیری ویروس کووید-۱۹ سبب گردیده است، سطح اطمینان حاضر فعالان کاروبار در افغانستان از وضعیت فعالیت های شان نسبت به دوره های مشابه گذشته افت کند و این در حالی است که انتظارات آن ها (بهبود فعالیت های کاروبار) در شش ماه آینده بهبود یافته است؛
  • از اثر تاثیرات ویروس کرونا فرمایشات و فروشات فعالان کاروبار در کشور به گونهَ قابل ملاحظه یی افت کرده است چنانچه ارقام نشان میدهد این میزان در ولایت بلخ به بالاترین حد نسبت به دوره های گذشته (۸۹.۵۶-) و در ولایت هرات به پایین ترین حد (۸۴.۳۵-) میرسد که بصورت مجموعی بطور جدی وضعیت نگران کننده را نسبت به تمام دوره های گذشته نشان میدهد؛
  • ارقام نشان دهنده تاثیرات منفی ویروس کووید-۱۹ بالای سطوح مختلف کاروبار به گونه مختلف می باشد، چنانچه شدت تاثیرات این ویروس روی تشبثات کوچک و متوسط (۶۹-) و تشبثات بزرگ (۷۷-) می باشد و این در حالی است که در دوره مشابه گذشته این ارقام به ترتیب (۱۸-) و (۵.۷-) بوده است .
  • از آنجای که نرخ بیکاری در افغانستان رو به صعود بوده و بعنوان یکی از شاخصه های کلیدی محسوب میگردد بناً تحقیق حاضر نشان میدهد که در ربع دوم سال ۲۰۲۰ ویروس کووید-۱۹ سبب گردیده است تا کاهش قابل ملاحظه یی در سطح استخدام بوجود آید چنانچه بیشتر کاهش استخدام را سکتور ساختمان (۸۰.۹۵-) و کمترین کاهش استخدام را تجارت (۶۰-) داشته است، اما بیشترین انتظارات استخدام را پس از کرونا سکتور از نظر سکتوری زراعت (۵.۹) و بدترین چشم انداز استخدام را پس از ویروس کرونا سکتور ساختمان (۸.۶ -) داشته است.

دریافت فایل

سروی وضعیت کاروبار - 1398

یافته‌های عمده سروی وضعیت کاروبار
 
- در مقایسه با سروی قبلی، سطح اطمینان متشبثین نسبت به وضعیت فعلی کاروبار­شان بهتر شده است، اما انتظارات آنها در مورد شش ماه آینده کاهش یافته است.
- سفارشات­ متشبثین مثل سروی‌های قبل همچنان در حال کاهش است. از لحاظ رتبه­بندی سکتوری قندهار (44.74 -) بدترین و ننگرهار (28.32 -) بهترین میزان فرمایشات را داشته است.
- شرایط فعلی کاروبار برای هر سه دسته کسب و کار منفی است، شرکت‌های کوچک در مقایسه با شرکت­های متوسط و بزرگ از بدتر شدن کاروبار شان رنج می­برند، اما شرکت­های بزرگ چشم انداز خوش بینانه­تر به آینده دارند.
- در مقایسه با دوره گذشته سروی، چشم­انداز اشتغال شرکت­ها بدتر شده است. از نظر سکتوری زراعت (7.3) بهترین و تجارت با ( -12.3) بدترین شاخص اشتغال را گزارش داده است.
- میانگین شاخص وضعیت امنیتی در مقایسه با سروی قبلی بدتر شده است. شاخص وضعیت امنیتی ولایت قندهار در مقایسه با دوره قبل بهتر شده است. در کل شاخص امنیتی وضعیت ناپایداری دارد.
- تقاضا متشبثین به بازار، اصلاحات اداری و زیربنا کمی بهتر شده است، اما امنیت و قرضه هنوز هم بعنوان دو مشکل جدی باقی­مانده است.
 

سروی وضعیت کاروبار - میزان 1397

یافته های عمده سروی وضعیت کاروبار
- شرکت‌های سروی شده می‌گویند که وضعیت کاروبارشان در سه ماه گذشته بدتر شده و انتظارات‌شان نسبت به شش ماه آینده نیز کاهش یافته است.
- امنیت مهم‎ترین عامل زمینه‌ساز برای انکشاف تجارت و سرمایه‌گذاری می‌باشد. بعد از امنیت، بازار و تقاضا، اصلاحات اداری، زیرساخت‌های بهتر و دسترسی به منابع مالی از عوامل موثر در انکشاف تجارت خوانده شده اند.
- شرکت‌های کوچک و متوسط نسبت به شرکت‌های کلان، از شرایط نامناسب کاری آسیب بیشتر دیده‌اند.
- تشبثات سروی شده گزارش داده‌اند که فرمایشات‌شان رو به کاهش است.
- در مجموع، تعداد افرادی که در سه ماه گذشته در شرکت‌های سروی شده استخدام شده‌اند نسبت به آنانی که کار خود را در این شرکت‌ها از دست داده‌اند کمتر بوده است. در همین‌حال، شرکت‌های زراعتی و تولیدی اظهار امیدواری کرده‌اند که انتظار می‌رود در شش ماه آینده افراد بیشتری را استخدام کنند.

سروی وضعیت کاروبار - سرطان 1397

یافته های عمده سروی وضعیت کاروبار
-  در مقایسه با سروی قبلی، سطح اطمینان متشبثین نسبت به وضعیت فعلی کاروبار­شان بسیار منفی است، انتظارات آنها نیز در مورد شش ماه آینده کاهش یافته است.
-  سفارشات­ متشبثین مثل سروی‌های قبل همچنان در حال کاهش است. از لحاظ رتبه­بندی سکتوری کابل (59.18 -) بدترین و ننگرهار (37.4 -) بهترین میزان فرمایشات را داشته است.
-  شرایط فعلی کاروبار برای هر سه دسته کسب و کار منفی است، شرکت‌های کوچک از بدتر شدن کاروبار شان رنج می­برند، اما شرکت­های بزرگ چشم انداز خوش بینانه­تر به آینده دارند.
-  در مقایسه با دوره گذشته سروی، چشم­انداز اشتغال شرکت ها کاهش چشمگیری داشته است، به جز از سکتور زراعت (9.3) و خدمات (0)، سکتورهای دیگر شاخص منفی کاروبار را گزارش داده اند. پاسخ دهندگانی که گفته اند کارمندان شان کاهش یافته4 20.5 درصد بیشتر از آنانی است که گفته اند در سه ماه گذشته تعداد کارمندان شان افزایش یافته بود.
-  میانگین شاخص وضعیت امنیتی در مقایسه با سروی قبلی بدتر شده است.
-  تقاضا متشبثین به بازار و تقاضا برای محصولات و خدمات، اصلاحات اداری و دسترسی به قرضه، کمی بهتر شده است، اما معضل امنیت و نبود زیرساخت­های بهتر از دو چالش عمده شرکت­های سروی شده می­باشد.

سروی وضعیت کاروبار - ثور 1397

یافته های عمده سروی وضعیت کاروبار

- متشبثین از وضعیت کنونی کاروبار خویش بسیار ناراضی‌اند اما انتظارات‌شان در مورد شش ماه آینده بالا است.
- تشبثات با کاهش تقاضا برای محصولات و خدمات‌شان روبرو بوده و خواستار اصلاحات اداری و انکشاف زیرساخت­ها می‌باشند.
- امنیت ناپایدار است، اما متشبثین نسبت به آینده‌ی امنیتی ابراز امیدواری کرده‌اند.
- سفارشات­ شرکت‌ های سروی شده کاهش یافته است.
- تعداد پاسخ­دهندگانی که می‌گویند کارکنان خود را کاهش داده‌اند، حدود 21.5 درصد بیشتر از کسانی است که می‌گویند در طول سه ماه گذشته افراد بیشتری را استخدام کرده‌اند. اما شرکت­ها نسبت به آینده‌ی استخدام و ایجاد جای کار خوش‌بین‌اند.
- شرکت‌های کوچک و متوسط در مقایسه با شرکت‌های بزرگ بیشتر آسیب دیده‌اند.
- تمام سکتورها، به استثنای بخش تجارت، درمورد پلان‌های تجاری و چشم انداز شش ماه آینده کاروبار خویش، خوش‌بین‌اند.
 

سروی وضعیت کاروبار - جدی 1396

عمده ترین یافته ها

-    در طول سروی های اخیر وضعیت کاروبار کمی بهبود یافته است، اما این سروی در مقایسه با دوره‌ مشابه در سال 2016 وضعیت را بدتر نشان میدهد.
-     سطح اطمینان‌ متشبثین نسبت به وضعیت فعلی و انتظارات آنها در مورد شش ماه آینده در مقایسه با سروی قبلی بدتر شده است.
-    خلاف سه سروی قبلی سال 2017، هیچ منطقه‌ای شاهد شاخص مثبت کاروبار نیست.
-    زراعت با شاخص (3.1) بالاترین شاخص انتظارات استخدام و سکتور ساختمانی با (25.7-) پایین‌ترین شاخص انتظارات استخدام را دارد.
-    از سروی آخرین فصل سال 2016 به این سو، سکتور تولید از نظر رتبه‌بندی سکتوری به تدریج تنزل کرده است.
-    وضعیت شرکت‌های بزرگ درحال بهبود است، اما شرکت‌های کوچک و متوسط از بدتر شدن کاروبارشان رنج می‌برند.
-    متشبثین گزارش داده‌اند که سفارشات‌شان مثل سروی‌های قبل همچنان در حال کاهش است.

مهم‌ترین عامل توسعه کاروبار امنیت است، ولی در این سروی از هیچ کدام ولایات سروی شده شاخص امنیتی مثبت گزارش نشده است.

دریافت فایل

سروی وضعیت کاروبار - سنبله 1396

یافته های عمده این سروی

- در طول دو سروی اخیر وضعیت کاروبار کمی بهبود یافته است، اما در مقایسه با دوره‌های مشابه سال قبل تغییر قابل ملاحظه‌ای دیده نمی‌شود.         
- سطح اطمینان‌ متشبثین نسبت به وضعیت فعلی در مقایسه با سروی قبلی کاروبار نیز بهبود یافته است. اما انتظارات آنها در مورد شش ماه آینده کاهش یافته است.
- مانند دو دوره قبل سروی سال 2017 تنها ولایت ننگرهار دارای شاخص مثبت کاروبار است. اما در قندهار و بلخ نیز شاهد علایم بهبودی بوده‌ایم.
- زراعت با شاخص (13.1) بالاترین سطح انتظارات استخدام و سکتور تولید (9.4-) پایین‌ترین شاخص انتظارات استخدام را دارد.
- از سروی آخرین فصل سال 2016 به این سو، سکتور تولید به تدریج به پایین رتبه در رده‌بندی سکتورها تنزل کرده است.
- وضعیت شرکت‌های بزرگ درحال بهبود است، اما شرکت‌های کوچک و متوسط از وضعیت نامناسب کاروبار رنج می‌برند.
- متشبثین گزارش داده‌اند که سفارشات‌شان کاهش پیدا کرده است.
- مهم‌ترین عامل توسعه کاروبار امنیت است، ولی در این سروی هیچ کدام از ولایات سروی شده شاخص مثبت امنیت ندارد.
 

سروی وضعیت کاروبار - جوزا 1396

عمده ترین یافته ها

- در طول دو سروی اخیر وضعیت کاروبار کمی بهبود یافته است، اما در مقایسه با دوره های مشابه سال قبل تغییر قابل ملاحظهای گزارش نشده است. متشبثین در مورد شش ماه آینده خوشبیناند اما سطح خوشبینیشان نظر به سروی قبلی کاهش یافته است.
- تفاوتهای منطقهای قابل توجه است. وضعیت کاروبار در ننگرهار بطور قابل توجه بهبود یافته و شاخص وضعیت کاروبار هرات نیز مثبت است. اما از کابل، قندهار و بلخ هیچ تغییر قابل ملاحظهای در شرایط نامناسب کاروبار گزارش نشده است.
- زراعت تنها سکتوری است که در این سروی شاخص مثبت دارد و در مقابل سکتورهای تولیدی و ساختمانی از وضعیت خراب کاروبار بیشترین آسیب را متحمل شدهاند.
- متشبثین گزارش دادهاند که سفارشات آنها کاهش پیدا کرده است. اما در مقایسه با فصل مشابه سال 2016 از این نظر در جایگاه بهتر قرار دارند.
- امنیت، زیرساختهای بهتر، بازار و تقاضا خواستههای عمده متشبین برای بهبود شرایط کاروبار میباشند.
- در سکتورهای ساختمانی، تجارت، تولیدی و خدماتی تعداد کارمندانی که در طول سه ماه گذشته کارشان را از دست دادهاند بیشتر از تعداد کسانی است که در این سکتورها جدیداً استخدام شده اند. زراعت تنها سکتوری دارای شاخص مثبت اشتغال است.
- بر اساس این سروی شرکتها نسبت به آینده استخدامشان خوش بین اند. اما در مقایسه با سروی قبلی میزان خوشبینی آنها کاهش یافته است. زراعت با شاخص 33.1 دارای بالاترین سطح انتظارات استخدام است و سکتور تولیدی پایین ترین شاخص انتظارات استخدام را دارد.

دریافت فایل

سروی وضعیت کاروبار - حمل 1396

عمده ترین یافته ها
 
- در کٌل در سروی وضعیت کاروبار، سطح اطمینان متشبثین در مورد وضعیت فعلی تغییر قابل توجهی پیدا نکرده است ولی انتظارات شان در مورد شش ماه آینده افزایش یافته است .
- تفاوتهای منطقه ای قابل توجه است. مناطق ننگرهار و هرات شاخص مثبت دارند؛ در حالیکه شاخص کاروبار کابل، قندهار و بلخ منفی است .
- در این سروی زراعت تنها سکتوری است که دارای شاخص مثبت وضعیت کاروبار است.
- متشبثین گزارش داده اند که سفارشات آنها کاهش پیدا کرده است، اما در مقایسه با فصل مشابه سال 2016 در جایگاه بهتر قرار دارند.
- امنیت، زیرساختهای بهتر، بازار و تقاضا خواسته های عمده برای توسعه کاروبار اند.
- شرکتهای سروی شده در تمام سکتورها کارمندان بیشتری را نسبت به سه ماه گذشته که استخدام نموده بودند کاهش داده است اما در کل در مورد شش ماه آینده خوشبین اند.

دریافت فایل


سروی وضعیت کاروبار - جدی 1395

عمده ترین یافته ها

- نبود زيربناها مشكل عمده همه سكتورها و در نقاط مختلف كشور مى باشد، طورى كه (%71.7) درصد شركت هاى سروى شده از نبود زيربنا در كشور شكايت دارند. مثل سالهاى قبل، عدم دسترسى به برق بزرگترين مشكل زيربنايى متشبثان مي باشد.
- متشبثين به اين باور اند كه وضعيت امنيتى كابل، بلخ، ننگرهار و هرات به مقايسه سال گذشته اندكى خوبتر شده است.
- متشبثين سروى شده گفته اند كه وضعيت داوطلبى هاى عمومى نسبت به سال گذشته نسبتاً بهبود يافته است. اما اكثريت شركت هاى سروى شده مى گويند كه هنوز پروسيجرهاى ناشفاف و خود سرانه و مداخلات سياسى، مشكلات اصلى در داوطلبى هاى عمومى م ىباشند.
- شكايت ها درمورد سيستم مالياتى نسبت به سال گذشته افزايش يافته و حدود (%63) شركت هاى سروى شده مى گويند كه در پرداخت ماليات مشكل دارند. دليل اصلى اين مشكلات "سيستم ماليات بسيار پيچيده و غيرشفاف" خوانده شده است.
- شرايط گمركى به خصوص در هرات و بلخ نامناسب مى باشد و متشبثين مى گويند كه "تعرفه ها بيش از حد پيچيده و غيرشفاف" مى باشند.
- با آنكه مشكلات فراوانى برسر راه زنان متشبث وجود دارد اما سروى موانع كاروبار نشان ميدهد كه حضور زنان در فعاليت هاى اقتصادى در ميان متشبثين خصوصى از حمايت قابل ملاحظه برخوردار است.

دریافت فایل

سروی وضعیت کاروبار - قوس 1395

عمده ترین یافته ها

- بر اساس این سروی وضعیت کاروبار متشبثین نسبت به سروی قبلی بهتر شده اما خوشبینی شان نسبت به شش ماه آینده کاهش یافته است.
- تفاوت میان وضعیت کاروبار ولایت ها این بار نسبت به قبل کمتر می باشد. با اینحال نتایج سروی ولایت بلخ نسبت به سروی قبلی رشد قابل توجه داشته ولی متشبثان ننگرها برعکس بلخ نسبت به دور قبل نتایج نامناسب تری را گزارش داده اند.
- بیلانس عمومی فرمایشات متشبثین منفی می باشد، اما در مقایسه با سروی قبلی بهبود یافته است.
- طبق این سروی امنیت، تقاضا و اصلاحات سه نیاز عمده برای انکشاف تجارت و سرمایه گذاری می باشند.
- سطح استخدام در همه چهار سکتور نسبت به سروی قبلی کاهش یافته است.

دریافت فایل