آخرین اخبار اتاق های ولایتی

به تأئید اعلامیه مطبوعاتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در قبال رها سازی پول های منجمد شده افغانستان از سوی جامعه جهانی، تاجران، سرمایه گذاران و رؤسای سایر اتحادیه ها در ولایت خوست طی نشستی به روز چهارشنبه 24 سنبله سال روان، خواهان آزاد سازی دارایی های افغانستان از سوی جامعه جهانی گردیدند.
 
تاجران، سرمایه گذاران و رؤسای سایر اتحادیه های این ولایت، طی صحبت های شان بیان داشتند، افغانستان کشوری با اقتصاد ضعیف بوده که توانایی مقابله با تعزیزات جهانی را ندارد. آنان تأکید داشتند که هم اکنون 30 درصد پول اموال تجارتی در بنادر کشور های همسایه پرداخت و 70 درصد پول متباقی تاجران روی همین مشکلات پرداخت نشده اند و بنا به همین علت اموال تجارتی شان در بنادر کشورهای همسایه متوقف می باشند. آنان تأکید کردند که اگر اموال تجارتی به خصوص مواد اولیه و خوراکی به وقت و زمان معین وارد کشور نشوند مردم با مشکلات متعددی مواجه خواهند گردید.
 
تاجران، سرمایه گذاران و رؤسای سایر اتحادیه ها از جامعه جهانی خواستند تا هرچه زودتر پول های منجمد شده افغانستان را رها سازند. آنان همچنان از د افغانستان بانک و بانک های داخلی کشور خواستند تا زمینه انتقال پول تاجران را به کشورهای مختلف جهت خرید اموال تجارتی فراهم سازند.

به تعقیب تدویر کنفرانس مطبوعاتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری در قبال رها سازی پول های منجمد شده افغانستان از سوی جامعه جهانی و اعلام حمایت سایر اتاق های ولایاتی از این موضعگیری تاجران و سرمایه گذاران کشور، اتاق تجارت و سرمایه گذاری ننگرهار و شماری از تاجران، صنعتکاران و کسبه کاران نیز طی نشست خبری که به روز چهارشنبه در شهر جلال آباد برگزار شد، از جامعه جهانی خواستار آزاد سازی پول های کشور گردیدند.
 
محترم داکتر مخلص احمد عضو هیات مدیره اتاق ننگرهار گفت: منجمد ساختن پول های افغاستان از سوی جامعه جهانی و محدود ساختن بانک های داخلی به روی فعالیت تجاری مشکل بزرگی را بر سرراه تجارت و مردم ایجاد نموده است.
 
آقای مخلص افزود: جامعه تجاری افغانستان در انتقال پول به کشور های جهان با مشکل بزرگی مواجه می باشد و ادامه این وضع می تواند تأثیرات ناگواری را بالای فعالیت های تجاری و اقتصادی کشور بگذارد.
محترم عبدالجبار صافی رئیس انجمن صنعتکاران کشور گفت: اگر مواد خام به وقت و زمان معین به فابریکه های کشور نرسند تولیدات داخلی کاملاً متوقف و تعداد زیادی از کارگران بیکار خواهند شد.
 
آقای صافی علاوه کرد: اگر سرمایه های منجمد شده مردم افغانستان از سوی جامعه جهانی آزاد نگردند، میزان بیکاری در کشور بالا رفته و افغانستان دچار بحران اقتصادی غیر قابل کنترول خواهد گردید.
در این کنفرانس، تعداد از تاجرای و سرمایه گذاران نیز با ابراز نگرانی از این وضعیت، گفتند که آنان هم اکنون با مشکلات زیادی از این ناحیه مواجه می باشند.
 
در اخیر، قطعنامه ای که در این رابطه از سوی تاجران، سرمایه گذاران و صنعتکاران ننگرهار تهیه شده بود توسط محترم غلام مصطفی رحیمی رئیس دارالانشای هیات مدیره ننگرهار قرائت گردید که در آن ضمن آزاد سازی پول های منجمد شده افغانستان از سوی جامعه جهانی، از رهبری امارت اسلامی افغانستان نیز تقاضا به عمل آمده بود تا مشکلات بانک داخلی را که سد راه تجارت و انتقال پول وجود دارند، رفع نمایند.

محترم خیرالدین مایل احمدی معاون تجارتی هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و رئیس بنیاد حاجی گل آغا پروانی و محترم کمال نبی زاده رئیس بنیاد خیریه نبی‌زاده، به خاطر همدردی با بیمارانی شفاخانه های کووید 19کشور؛ برای باردوم به تعداد 100 بالون اکسیجن خریداری شده از کشور ازبیکستان را به ولایت کندز انتقال دادند تا بصورت رایگان در اختیار مریضان کووید 19 این ولایت قرار گیرند.
 
مقام رهبری ولایت و ریاست صحت عامه کندز از این کمک های به موقع اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و محترمان خیرالدین مایل احمدی و کمال نبی زاده ابراز سپاس و قدردانی نمودند و آنرا در وضعیت که نیازمندی شدید مریضان کووید 19 به اکسیجن محسوس بوده، مهم و ارزشمند دانستند.