آخرین اخبار اتاق های ولایتی

به سلسله کمک ها و مساعدت های جامعه تجاری بلخ اینبار بنیاد خیریه الحاج گل آغا پروانی توسط الحاج خیرالدین مایل معاون تجارتی اتاق تجارت و سرمایه گزاری افغانستان و رییس عمومی بشیر نوید گروپ برای یک هزار معلمین معارف بلخ مواد اولیه مساعدت نمود.
 
در برنامه توزیع این کمک ها که معاون ولایت بلخ، رییس شورای ولایتی بلخ، رییس اتاق تجارت و سرمایه گزاری بلخ، رییس معارف و رییسه امور زنان بلخ حضور داشتند برای یک هزار معلمین معارف مواد اولیه توزیع گردید.
 
هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ از احساس نیک و بشردوستانه محترم الحاج خیرالدین مایل که همیشه در شرایط حساس نیازمندان را مساعد نموده اظهار سپاس و قدردانی نموده و از جامعه تجاری بلخ می خواهد تا در این شرایط حساس و ناگوار اقتصادی برای خانواده های بی بضاعت کمک و مساعدت نمایند.

در نتیجه تلاش های هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه‌ گذاری هرات به ویژه محترم جان آقا صادقی عضو هیات مدیره اتاق ‏تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و رئیس کمیته نفت و گاز اتاق، محترم یونس قاضی‌زاده رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری ‏هرات، و سایر اعضای رهبری اتاق این ولایت و همچنان همکاری مقام محترم ولایت هرات و ریاست گمرک این ولایت، روند ‏خروج 3000 موتر متوقف شده‌ی حامل کالاهای تجارتی در گمرک اسلام‌ قلعه تسریع شده و بیش 95 درصد این موترها مطابق ‏بارنامه دست داشته طی سه روز گذشته از این گمرگ خارج شدند.‏
 
به همین ترتیب به خاطر جلوگیری از تکرار فاجعه آتش‌سوزی در گمرک اسلام قلعه و تسهیلات بیشتر، مسیر جداگانه ای برای ‏انتقال موترهای حامل نفت و گاز از نقطه‌ صفری مرز اسلام‌ قلعه الی پارکینگ ‌های اصلی آنان گشایش یافت.‏
 
این مسیر با حضور معاون محترم والی هرات و هیات همراه، رهبری اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات، رئیس گمرک و ‏شماری از تاجران وارد کننده مواد نفت و گاز صبح روز دوشنبه مشخص گردید‎.
 
محترم نوراحمد حیدری معاون والی ولایت هرات گفت که مسیر انتقال موترهای حامل مواد نفت و گاز از نقطه‌ی صفری به ‏صورت جداگانه مشخص و پارکینگ‌های آنان نیز در نزدیک دروازه‌ی خروجی تعیین گردیده است‎.‎
محترم جان اقا صادقی رئیس کمیته نفت و گاز و عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و اتاق ولایتی هرات ‏گفت که این کار می‌ تواند برای جلوگیری از فاجعه بزرگتر کمک کند‎.
 
محترم یونس قاضی‌زاده رئیس اتاق تجارت و سرمایه ‌گذاری هرات گفت: جداشدن مسیر موترهای حامل نفت و گاز و پارکینگ ‏آنان می‌ تواند بر کاهش مشکلات در قسمت طی مراحل اسناد گمرکی دیگر اموال نیز کمک کند‎.‎
 
هم‌چنان محترم نثار احمد ناصری رئیس جدید گمرک هرات نیز افزود که تلاش دارد تا مشکلات بوجود آمده در این گمرک را به ‏صورت جدی از بین برده و یک میکانیزم برای بهتر شدن وضعیت گمرک اسلام‌ قلعه روی دست گیرد‎.‎
 
قابل ذکر است که یک مکان مجزا برای موترهای حامل میوه نیز از سوی هیات مذکور گشایش یافت‎.

 

آتش‌سوزی بزرگی در تاسیسات شرکت ‌های تورید کننده گاز مایع واقع منطقه‌ی کمرکلاغ شهر هرات که حوالی ساعت ٧:٣٠ صبح روز شنبه هنگام تخلیه‌ی مواد نفتی به وقوع پیوست و حدود سه ساعت ادامه داشت، خسارات هنگفت مالی را برای سکتور خصوصی کشور ببار آورد.
 
اعضای رهبری اتاق تجارت و سرمایه‌ گذاری هرات، ضمن حضور در محل حادثه و بررسی علل این آتش‌ سوزی، ابعاد خسارات وارده را نیز از نزدیک مشاهده کردند.
 
آنان می ‌گویند: همچو حوادث تاثیرات ناگوار و منفی را بر تاجران و سکتور خصوصی کشور داشته است و تا هنوز حادثه‌ی غم‌انگیز گمرگ اسلام ‌قلعه و اثرات آن فروکش نکرده است که این حادثه بوقوع پیوست.
 
رهبری اتاق تجارت و سرمایه ‌گذاری هرات، از تلاش نیرو های آتش ‌نشانی این ولایت بخاطر مهار آتش، ابراز سپاس و قدردانی کرده و افزودند که قهرمانی‌ های آنان باعث جلوگیری از گسترش آتش گردیده است.