آخرین اخبار اتاق های ولایتی

محترم خیرالدین مایل احمدی معاون تجارتی هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و رئیس بنیاد حاجی گل آغا پروانی و محترم کمال نبی زاده رئیس بنیاد خیریه نبی‌زاده، به خاطر همدردی با بیمارانی شفاخانه های کووید 19کشور؛ برای باردوم به تعداد 100 بالون اکسیجن خریداری شده از کشور ازبیکستان را به ولایت کندز انتقال دادند تا بصورت رایگان در اختیار مریضان کووید 19 این ولایت قرار گیرند.
 
مقام رهبری ولایت و ریاست صحت عامه کندز از این کمک های به موقع اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و محترمان خیرالدین مایل احمدی و کمال نبی زاده ابراز سپاس و قدردانی نمودند و آنرا در وضعیت که نیازمندی شدید مریضان کووید 19 به اکسیجن محسوس بوده، مهم و ارزشمند دانستند.

به تعداد بیست پایه دستگاه تنفس مصنوعی (بی‌پپ) همراه با پنج هزار خریطه سیروم، به ارزش نزدیک به پنجاه هزار دالر امریکایی عصر روز سه‌ شنبه ٨ سرطان از سوی اتاق تجارت و سرمایه‌ گذاری هرات با حضور رهبری مقام ولایت، برای بخش کووید – ١٩ ریاست صحت عامه این ولایت اهداء گردید.
 
محترم یونس قاضی‌زاده رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌ گذاری هرات گفت: در شرایط کنونی که موج سوم کرونا به شدت برای مردم آسیب رسانیده است، موجودیت دستگاه های تنفس مصنوعی (بی‌پپ) سهولت زیادی را می‌ توانند برای مریض‌ داران ایجاد کنند و افزود که این بیست پایه دستگاه و پنج هزار خریطه سیروم، با هماهنگی ریاست صحت عامه این ولایت و از کمک مالی اعضای رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات و شماری از تاجران، خریداری و امروز به بخش کووید – ١٩ اهداء گردید.
 
آقای قاضی‌زاده افزود که کمک‌های آنان در آینده نیز ادامه خواهند داشت.
بعداً محترم داکتر عبدالحکیم تمنا رئیس صحت عامه ولایت هرات گفت: در شرایط کنونی این دستگاه‌ها می ‌توانند کمک خوبی به سکتور صحت بنمایند و افزود: اکنون آنان از این نوع دستگاه 16 پایه دارند که در گذشته کارایی خوبی نیز داشته اند و این دستگاه‌های جدید نیز می ‌توانند کار آنان را به شدت آسان سازند.
 
سپس، محترم جنرال عبدالصبور قانع والی هرات از همکاری اتاق تجارت و سرمایه ‌گذاری هرات سپاسگزاری کرده، افزود که ما شاهد همکاری رهبری اتاق هرات و تاجران در گذشته بوده ایم و امیدواریم که این کمک‌ها هم‌چنان ادامه داشته باشند.

محترم خیرالدین مایل احمدی معاون تجارتی هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و رئیس بنیاد حاجی گل آغا پروانی و محترم کمال نبی زاده رئیس بنیاد خیریه نبی‌زاده، به خاطر همدردی با بیمارانی که در شفاخانه های کووید 19 ولایات تخار و بدخشان نیاز شدید به اکسیجن داشتند؛ به تعداد 150 بالون اکسیجن خریداری شده از کشور ازبیکستان را به به ولایت های تخار و بدخشان انتقال دادند تا بصورت رایگان در اختیار مریضان کووید 19 قرار گیرند.
 
از جمله بالون های کمکی، 100 بالون به شفاخانه کووید 19 ولایت تخار و 50 بالون به شفاخانه کووید 19 آغا خان ولایت بدخشان تحویل داده شدند. مسوولان شفاخانه های تخار و بدخشان آقایان داکتر احسان تلاش و داکتر سیف الرحمان ابراهیم خیل از این کمک به موقع محترمان خیرالدین مایل احمدی و کمال نبی زاده ابراز سپاس و قردانی نمودند و آنرا در وضعیت فعلی مهم دانستند.