آخرین اخبار اتاق های ولایتی

اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از طریق صندوق سخاوت اتاق ولایت پروان برای 750 ‏خانواده ‏نیازمندان و آسیب دیده در سیلاب سال گذشتۀ این ولایت، مواد خوراکی توزیع نمود.‏
 
توزیع این مواد تحت نظر محترمان شیرین آغا سخی رئیس مالی هیات مدیره و ذکریا بریالی عضو ‏هیات ‏مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، و حضور محترم فضل الدین عیار والی ولایت ‏پروان، ‏محترم نظیرآغا نوری رئیس اتاق پروان و محترم امین الله شکوری رئیس شورای ولایتی این ‏ولایت ‏صورت گرفت.‏
 
محترم ذکریا بریالی عضو هیات مدیره اتاق، در صحبت های خود گفت: اتاق تجارت و سرمایه ‏گذاری ‏پروان در پی وقوع سیلاب ویرانگر سال گذشته در مرکز این ولایت که باعث تلفات جانی و ‏خسارات مالی ‏سنگین به مردم گردید، ضمن مساعدت تاجران و اعضای رهبری اتاق پروان با ایجاد ‏صندوق سخاوت از ‏تاجران و سرمایه گذاران سراسر کشور نیز خواست تا به آسیب دیدگان این ولایت ‏دست یاری دهند. وی ‏افزود به اساس همین تقاضا و همکاری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در ‏دور دوم توزیع این ‏کمک ها برای 750 خانواده متضرر از سیلاب مواد خوراکی شامل آرد و روغن ‏توزیع گردید و تلاش می ‏شود تا این کمک ها هم چنان ادامه یابد.‏
 
محترم فضل الدین عیار، از کمک های اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و اتاق پروان به ‏سیلاب‌ ‏زدگان این ولایت طی سال گذشته و امسال قدردانی کرده و از سایر تاجران این ولایت خواست تا ‏در کمک ‏رسانی به متضررین سیلاب در هماهنگی با اتاق تجارت و سرمایه گذاری سهم خویش را ادا ‏نمایند.‏
 
والی ولایت پروان، در نشستی جداگانه از اعضای رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، رئیس ‏اتاق پروان و ‏مسئول اجرائیوی آن به پاس تلاش های شان در خدمت رسانی به آسیب دیدگان سیلاب این ‏ولایت ‏با اهدای تقدیرنامه، قدردانی نمود. ‏

 

به ادامه مساعدت های تاجران و اعضای سکتور خصوصی کشور به مردم آسیب دیده ولسوالی ارغنداب ‏ولایت کندهار، کاروان دوم این کمک ها که تحت رهبری محترم محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره ‏اتاق تجارت سرمایه گذاری افغانستان و محترم میرویس هوتک معاون مالی و اداری هیات عامل اتاق عازم ‏آن ولایت گردید؛ روند توزیع خود را آغاز نمود.‏
 
قابل ذکر است که تاجران ملی هریک محترمان حبیب گلزار، همایون خواجه زاده، میرویس کتوازی، ‏حاجی عبیدالله، حاجی ظاهر، محمد یوسف مهمند، تاجران کندهار و اعضای سکتور خصوصی از سراسر ‏کشور آمادگی خود را جهت کمک به مردم آسیب دیده ولسوالی ارغنداب ولایت کندهار ابراز داشته و بسته ‏های کمکی خویش را به مردم آن ولسوالی ارسال داشتند. ‏
 
آقای رسولی ولسوال ارغنداب از توزیع کمک های تاجران و اعضای سکتور خصوصی به مردم این ‏ولسوالی ابراز قدردانی کرده و آنرا در وضعیتی که مردم نیازمند آنست مهم خواند.‏
 
این کمک ها الی تاریخ 13 ثور سال روان برای 670 فامیل متضرر شده از جنگ توزیع شده است؛ بسته ‏های مواد خوراکی شامل آرد، برنج و روغن می باشند و کمک ها همچنان ادامه دارند.‏

به سلسله کمک ها و مساعدت های جامعه تجاری بلخ اینبار بنیاد خیریه الحاج گل آغا پروانی توسط الحاج خیرالدین مایل معاون تجارتی اتاق تجارت و سرمایه گزاری افغانستان و رییس عمومی بشیر نوید گروپ برای یک هزار معلمین معارف بلخ مواد اولیه مساعدت نمود.
 
در برنامه توزیع این کمک ها که معاون ولایت بلخ، رییس شورای ولایتی بلخ، رییس اتاق تجارت و سرمایه گزاری بلخ، رییس معارف و رییسه امور زنان بلخ حضور داشتند برای یک هزار معلمین معارف مواد اولیه توزیع گردید.
 
هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ از احساس نیک و بشردوستانه محترم الحاج خیرالدین مایل که همیشه در شرایط حساس نیازمندان را مساعد نموده اظهار سپاس و قدردانی نموده و از جامعه تجاری بلخ می خواهد تا در این شرایط حساس و ناگوار اقتصادی برای خانواده های بی بضاعت کمک و مساعدت نمایند.