آخرین اخبار اتاق های ولایتی

جلسه نوبتی هیات مدیره اتاق تجارت سرمایه گذاری ولایت ننگرهار، به تاریخ 5 سنبله 1399 تحت ریاست محترم گل مراد "عرب" با ‏حضور داشت محترم محمد حسن "محسن" رئیس تجارت و صنعت ننگرهار و اعضای هیات مدیره آن ولایت برگزار شد.‏

در نخست، محترم داکتر مخلص احمد عضو هیات مدیره به اشتراک کنندگان جلسه خوش آمدید گفته و سپس محترم گل مراد "عرب" ‏پیرامون پروسه انتخابات کمیته اجرائیه هیات مدیره صحبت نمود که پس از بحث در مورد تکمیل پروسه انتخابات با در نظرداشت ‏موجودیت ۱+۵۰ اعضاء و تعیین کمیته نظارت که متشکل از رئیس تجارت و صنعت، آمر اجرائیه، مدیر مالي و اداري اتاق بودند به ‏اتفاق آرا بمنظور آغاز پروسه انتخابات، تصمیم اتخاذ گردید‎.‎

انتخابات متذکره در حضور کاندیدان و هیات نظار در فضای دموکرتیک و شفاف برگزار شد که در نتیجه رئیس و اعضای رهبری ‏اتاق ننگرهار به ترتیب ذیل انتخاب شدند:‏

‏1-‏ محترم گل مراد عرب به حیث رئیس هیات مدیره؛

‏2-‏ محترم حضرت ولی هده وال معاون اول هیات مدیره؛

‏3-‏ محترم عبدالولی بابکرخیل معاون تجارتی هیات مدیره؛

‏4-‏ محترم صفت الله صاحبزاده معاون خدماتی هیات مدیره؛

‏5- محترم آغا محمد رودوال معاون سرمایه ګذاری هیات مدیره؛

‏6-‏ محترم غلام مصطفی رحیمی رئیس دارالانشای هیات مدیره.‏

اتاق تجارت و سرمایه ‏گذاری ‏افغانستان به همکاری شرکت حبیب گلزار، برای 550 خانواده آسیب دیده ‏سیلاب اخیر در شهر چاریکار ولایت پروان مواد خوراکی و پول نقد کمک نمود. بسته های کمکی ‏شامل به ( هرخانواده شهید مبلغ 18000افغانی و خانواده زخمی 6000 افغانی پول نقد و همچنان آرد، برنج، ‏روغن و آب معدنی) بودند.

توزیع این کمک ها با حضور داشت اعضای هیات مدیره  اتاق ‏محترمان خانجان ‏‏"الکوزی"شرین آغا "سخی" و ذکریا "بریالی"، والی ولایت پروان، رئیس شورای ولایتی، نماینده شرکت حبیب گلزار و مسئول هیات عامل ‏اتاق تجارت و سرمایه ‏گذاری ولایت ‏‎ ‎پروان، صورت گرفت.‏


در کنفرانسی که به این منظور در مکتب "حریه جلالی" شهر چاریکار برگزار شده بود، محترم فضل الدین ‏عیار والی ولایت پروان از کمک های اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان سپاسگزاری نموده و با ‏یادآوری از کمک های قبلی اتاق تجارت و سرمایه گذاری پروان به آسیب دیدگان شهر چاریکار، ‏سهم گیری سکتور خصوصی را در این راستا مهم توصیف کرد.
 ‏
محترم خانجان ‏‏"الکوزی"، به نمایندگی اتاق تجارت و سرمایه ‏گذاری ‏افغانستان، به خانواده های قربانیان و ‏آسیب دید‌گان سیلاب شهر چاریکار تسلیت و همدردی خود را ابراز داشته، از تلاش های اتاق جهت ‏رسانیدن کمک به آسیب دیدگان ولایت های مختلف کشور یاد آور شده و ضمن قدردانی از کمک ‏شرکت حبیب گلزار، از سایر بازرگانان و سرمایه گذاران خواست تا به آسیب دیدگان سیلاب های اخیر در ‏سراسر کشور به ویژه متضررین سیلاب شهر چاریکار از کمک و مساعدت خود دریغ نورزند.

محترم ذکریا "بریالی"، گفت که اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت پروان در کنار اتاق تجارت و ‏سرمایه ‏گذاری ‏افغانستان، تلاش می نماید تا کمک های تاجران و سرمایه گذاران سراسر کشور، نهاد های ‏خیریه و موسسات بین المللی را به آسیب دیدگان این ولایت جلب نماید.‏

چهارشنبه، 26 سنبله 1399 ‏

اتاق تجارت وسرمایه گذاری ولایت پروان به ادامه کمک هایش به نیازمندان این ولایت، در دو نوبت ‏مجموعاً برای 2000 خانواده بی بضاعت در مرکز و ولسوالی ها با حضور والی، اعضای اتاق پروان، ‏اعضای شورای ولایتی و ولسوال ها، آرد و روغن کمک نمود. ‏