اعلامیه اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در رابطه به تسهیل تجارت با کشور های همسایه!

تحولات اخیر سیاسی در افغانستان روند تجارت را با تمامی کشورهای جهان بشمول کشورهای همسایۀ که شرکای عمده در عرصه تجارت با افغانستان بوده اند، متاثر و مختل نموده است.
نبود روابط تجارتی با کشور های همسایه، روند عرضه و تقاضا در مارکیت های افغانستان را متاثر ساخته و قیمت های تمامی اجناس به‌خصوص مواد اولیه و مواد نفتی در بازار های افغانستان افزایش یافته است.
از ادامه چنین وضعیت نه تنها تاجران و عرضه کنندگان بلکه مستهلکین و مصرف کنندگان نیز متضرر گردیده اند.
 
چون فصل زمستان فرا رسیدنی است، تقاضا برای مواد اولیه و مواد نفتی رو به افزایش بوده و عرضه این مواد بنابر مشکلات بانکی، بی ثبات بودن نرخ اسعار و کاهش روابط تجارتی با کشور های همسایه یا متوقف بوده و یا به کمترین میزان انجام میشود.
 
عدم مراودات و تجارت میان افغانستان و کشور های همسایه، روند تورید و عرضه مواد مورد نیاز در بازار های افغانستان را به شدت متأثر ساخته و احتمال میرود که در اینده نزدیک و فصل زمستان قیمت های مواد اولیه و مواد نفتی بیشتر افزایش یابند.
 
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان بمنظور تداوم روابط تجارتی نیک و حسنه با کشور های همسایه بشمول پاکستان، ایران، ازبکستان و ترکمنستان از رهبری دول آن کشور ها، ادارات و نهاد های ذیدخل و اتاق های تجارت کشورهای همسایه تقاضا می نماید تا بدور از تعاملات و دیدگاه های سیاسی، در عرصه تأمین و تسهیل روابط تجارتی میان افغانستان و کشور های شان همکاری همه‌جانبه نموده، نگذارند که تجارت کاهش یابد و مردم کشور بیشتر متضرر گردند.