شماره ششم - سنبله 1399

در این شماره خواهید خواند:
- هیات رهبری اتاق تجارت وسرمایه گذاری کشور با رئیس واعضای اتحادیه شرکت های ساختمانی افغانستان نوین ملاقات کردند
- هفتمین جلسه‌ هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه ‌گذاری افغانستان برگزار شد
- کمک های نقدی و غذایی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به آسیب دیده گان سیلاب در شهر چاریکار ولایت پروان