شماره پنجم - اسد 1399

در این شماره خواهید خواند:
- امضای تفاهمنامه همکاری میان اتاق تجارت و سرمایه گذاری‎ ‎ افغانستان و شرکت خدمات مالی صاحبی
- رئیس هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری با شماری از بازرگانان افغان مقیم کشور چین ملاقات کرده و در ‏مورد مشکلات شان و همکاری اتاق گفتگو نمودند
- حمایت اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از روند صلح