مساعدت 150 بالون اکسیجن از سوی معاون تجارتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به شفاخانه های کووید 19 تخار و بدخشان

محترم خیرالدین مایل احمدی معاون تجارتی هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و رئیس بنیاد حاجی گل آغا پروانی و محترم کمال نبی زاده رئیس بنیاد خیریه نبی‌زاده، به خاطر همدردی با بیمارانی که در شفاخانه های کووید 19 ولایات تخار و بدخشان نیاز شدید به اکسیجن داشتند؛ به تعداد 150 بالون اکسیجن خریداری شده از کشور ازبیکستان را به به ولایت های تخار و بدخشان انتقال دادند تا بصورت رایگان در اختیار مریضان کووید 19 قرار گیرند.
 
از جمله بالون های کمکی، 100 بالون به شفاخانه کووید 19 ولایت تخار و 50 بالون به شفاخانه کووید 19 آغا خان ولایت بدخشان تحویل داده شدند. مسوولان شفاخانه های تخار و بدخشان آقایان داکتر احسان تلاش و داکتر سیف الرحمان ابراهیم خیل از این کمک به موقع محترمان خیرالدین مایل احمدی و کمال نبی زاده ابراز سپاس و قردانی نمودند و آنرا در وضعیت فعلی مهم دانستند.