توزیع مواد خوراکی از سوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری به نیازمندان و آسیب دیدگان سیلاب در ‏ولایت ‏پروان

اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از طریق صندوق سخاوت اتاق ولایت پروان برای 750 ‏خانواده ‏نیازمندان و آسیب دیده در سیلاب سال گذشتۀ این ولایت، مواد خوراکی توزیع نمود.‏
 
توزیع این مواد تحت نظر محترمان شیرین آغا سخی رئیس مالی هیات مدیره و ذکریا بریالی عضو ‏هیات ‏مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، و حضور محترم فضل الدین عیار والی ولایت ‏پروان، ‏محترم نظیرآغا نوری رئیس اتاق پروان و محترم امین الله شکوری رئیس شورای ولایتی این ‏ولایت ‏صورت گرفت.‏
 
محترم ذکریا بریالی عضو هیات مدیره اتاق، در صحبت های خود گفت: اتاق تجارت و سرمایه ‏گذاری ‏پروان در پی وقوع سیلاب ویرانگر سال گذشته در مرکز این ولایت که باعث تلفات جانی و ‏خسارات مالی ‏سنگین به مردم گردید، ضمن مساعدت تاجران و اعضای رهبری اتاق پروان با ایجاد ‏صندوق سخاوت از ‏تاجران و سرمایه گذاران سراسر کشور نیز خواست تا به آسیب دیدگان این ولایت ‏دست یاری دهند. وی ‏افزود به اساس همین تقاضا و همکاری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در ‏دور دوم توزیع این ‏کمک ها برای 750 خانواده متضرر از سیلاب مواد خوراکی شامل آرد و روغن ‏توزیع گردید و تلاش می ‏شود تا این کمک ها هم چنان ادامه یابد.‏
 
محترم فضل الدین عیار، از کمک های اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و اتاق پروان به ‏سیلاب‌ ‏زدگان این ولایت طی سال گذشته و امسال قدردانی کرده و از سایر تاجران این ولایت خواست تا ‏در کمک ‏رسانی به متضررین سیلاب در هماهنگی با اتاق تجارت و سرمایه گذاری سهم خویش را ادا ‏نمایند.‏
 
والی ولایت پروان، در نشستی جداگانه از اعضای رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، رئیس ‏اتاق پروان و ‏مسئول اجرائیوی آن به پاس تلاش های شان در خدمت رسانی به آسیب دیدگان سیلاب این ‏ولایت ‏با اهدای تقدیرنامه، قدردانی نمود. ‏