ادامه روند توزیع کمک های سکتور خصوصی افغانستان به آسیب دیدگان ولسوالی ارغنداب ولایت کندهار

به ادامه مساعدت های تاجران و اعضای سکتور خصوصی کشور به مردم آسیب دیده ولسوالی ارغنداب ‏ولایت کندهار، کاروان دوم این کمک ها که تحت رهبری محترم محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره ‏اتاق تجارت سرمایه گذاری افغانستان و محترم میرویس هوتک معاون مالی و اداری هیات عامل اتاق عازم ‏آن ولایت گردید؛ روند توزیع خود را آغاز نمود.‏
 
قابل ذکر است که تاجران ملی هریک محترمان حبیب گلزار، همایون خواجه زاده، میرویس کتوازی، ‏حاجی عبیدالله، حاجی ظاهر، محمد یوسف مهمند، تاجران کندهار و اعضای سکتور خصوصی از سراسر ‏کشور آمادگی خود را جهت کمک به مردم آسیب دیده ولسوالی ارغنداب ولایت کندهار ابراز داشته و بسته ‏های کمکی خویش را به مردم آن ولسوالی ارسال داشتند. ‏
 
آقای رسولی ولسوال ارغنداب از توزیع کمک های تاجران و اعضای سکتور خصوصی به مردم این ‏ولسوالی ابراز قدردانی کرده و آنرا در وضعیتی که مردم نیازمند آنست مهم خواند.‏
 
این کمک ها الی تاریخ 13 ثور سال روان برای 670 فامیل متضرر شده از جنگ توزیع شده است؛ بسته ‏های مواد خوراکی شامل آرد، برنج و روغن می باشند و کمک ها همچنان ادامه دارند.‏