خروج 3000 موتر متوقف شده حامل کالاهای تجارتی از گمرک اسلام‌ قلعه و گشایش مسیر جداگانه برای انتقال موترهای حامل ‏نفت و گاز از نقطه‌ صفری مرز الی پارکینگ‌های اصلی گمرک ‏

در نتیجه تلاش های هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه‌ گذاری هرات به ویژه محترم جان آقا صادقی عضو هیات مدیره اتاق ‏تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و رئیس کمیته نفت و گاز اتاق، محترم یونس قاضی‌زاده رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری ‏هرات، و سایر اعضای رهبری اتاق این ولایت و همچنان همکاری مقام محترم ولایت هرات و ریاست گمرک این ولایت، روند ‏خروج 3000 موتر متوقف شده‌ی حامل کالاهای تجارتی در گمرک اسلام‌ قلعه تسریع شده و بیش 95 درصد این موترها مطابق ‏بارنامه دست داشته طی سه روز گذشته از این گمرگ خارج شدند.‏
 
به همین ترتیب به خاطر جلوگیری از تکرار فاجعه آتش‌سوزی در گمرک اسلام قلعه و تسهیلات بیشتر، مسیر جداگانه ای برای ‏انتقال موترهای حامل نفت و گاز از نقطه‌ صفری مرز اسلام‌ قلعه الی پارکینگ ‌های اصلی آنان گشایش یافت.‏
 
این مسیر با حضور معاون محترم والی هرات و هیات همراه، رهبری اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات، رئیس گمرک و ‏شماری از تاجران وارد کننده مواد نفت و گاز صبح روز دوشنبه مشخص گردید‎.
 
محترم نوراحمد حیدری معاون والی ولایت هرات گفت که مسیر انتقال موترهای حامل مواد نفت و گاز از نقطه‌ی صفری به ‏صورت جداگانه مشخص و پارکینگ‌های آنان نیز در نزدیک دروازه‌ی خروجی تعیین گردیده است‎.‎
محترم جان اقا صادقی رئیس کمیته نفت و گاز و عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و اتاق ولایتی هرات ‏گفت که این کار می‌ تواند برای جلوگیری از فاجعه بزرگتر کمک کند‎.
 
محترم یونس قاضی‌زاده رئیس اتاق تجارت و سرمایه ‌گذاری هرات گفت: جداشدن مسیر موترهای حامل نفت و گاز و پارکینگ ‏آنان می‌ تواند بر کاهش مشکلات در قسمت طی مراحل اسناد گمرکی دیگر اموال نیز کمک کند‎.‎
 
هم‌چنان محترم نثار احمد ناصری رئیس جدید گمرک هرات نیز افزود که تلاش دارد تا مشکلات بوجود آمده در این گمرک را به ‏صورت جدی از بین برده و یک میکانیزم برای بهتر شدن وضعیت گمرک اسلام‌ قلعه روی دست گیرد‎.‎
 
قابل ذکر است که یک مکان مجزا برای موترهای حامل میوه نیز از سوی هیات مذکور گشایش یافت‎.