آتش ‌سوزی در تأسیسات شرکت ‌های تورید کننده گاز مایع در هرات، خسارات هنگفت مالی را ببار آورد

آتش‌سوزی بزرگی در تاسیسات شرکت ‌های تورید کننده گاز مایع واقع منطقه‌ی کمرکلاغ شهر هرات که حوالی ساعت ٧:٣٠ صبح روز شنبه هنگام تخلیه‌ی مواد نفتی به وقوع پیوست و حدود سه ساعت ادامه داشت، خسارات هنگفت مالی را برای سکتور خصوصی کشور ببار آورد.
 
اعضای رهبری اتاق تجارت و سرمایه‌ گذاری هرات، ضمن حضور در محل حادثه و بررسی علل این آتش‌ سوزی، ابعاد خسارات وارده را نیز از نزدیک مشاهده کردند.
 
آنان می ‌گویند: همچو حوادث تاثیرات ناگوار و منفی را بر تاجران و سکتور خصوصی کشور داشته است و تا هنوز حادثه‌ی غم‌انگیز گمرگ اسلام ‌قلعه و اثرات آن فروکش نکرده است که این حادثه بوقوع پیوست.
 
رهبری اتاق تجارت و سرمایه ‌گذاری هرات، از تلاش نیرو های آتش ‌نشانی این ولایت بخاطر مهار آتش، ابراز سپاس و قدردانی کرده و افزودند که قهرمانی‌ های آنان باعث جلوگیری از گسترش آتش گردیده است.