دیدار هیات رهبری اتاق اتاق تجارت و سرمایه‌ گذاری هرات و شماری از مسوولان انجمن موترداران با رئیس عمومی دفتر مقام ‏عالی ریاست جمهوری

رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات همراه با رهبری اتاق صنایع و معادن و شماری از مسوولان انجمن موترداران روز ‏سه‌شنبه با محترم شاکر کارگر رئیس عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری، نثاراحمد غوریانی وزیر صنعت و تجارت و شماری از ‏وکلای مردم در مجلس نمایندگان بخاطر مشکلات تاجران و سرمایه‌ گذاران دیدار و گفتگو کردند‎.‎
 
در آغاز محترم محمد لطیف قناویزیان معاون اول هیات مدیره و سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌ گذاری هرات در مورد مشکلات ‏تاجران در بنادر هرات به صورت مفصل صحبت کرده، افزود: با آنکه میلیون‌ها دالر ثروت ملی در گمرک اسلام ‌قلعه آتش گرفت اما ‏هنوز هم مشکلات به روال گذشته ادامه دارد و هیچ تغییری ایجاد نشده است‎. ‎
 
بعداً محترم احمد سعید صدیقی معاون تجارتی اتاق تجارت و سرمایه ‌گذاری هرات نیز گفت: سال‌ها است که پول هنگفتِ بخاطر زیر ‏ساخت‌ها در گمرک اسلام ‌قلعه پرداخت شده اما و تا اکنون هیچ اقدامِ صورت نگرفته است و این موضوع باید به صورت جدی پیگیری ‏گردد‎.‎
 
سپس مسوولان اتاق صنایع و معادن نیز در مورد مشکلات صنعت‌کاران در شهرک صنعتی به صورت مفصل صحبت کردند که مورد ‏توجه قرار گرفت‎.‎
 
متعاقبا محترم نثاراحمد غوریانی وزیر صنعت و تجارت گفت: مشکلات سکتور خصوصی را قدم به قدم تعقیب و به حضور ریاست ‏جمهوری تقدیم کرده است و افزود به یک طرح جامع برای سرمایه‌ گذاری در افغانستان که در آن خواست سرمایه‌ گذاران از حکومت ‏نیز گنجانیده شود، نیاز است‎.‎
 
در اخیر محترم شاکر کارگر رئیس عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان افزود که تمام این مشکلات را با ‏ریاست جمهوری در میان خواهد گذاشت و اضافه کرد حکومت مکلف به جبران خسارت متضررین از حادثه‌ی آتش‌سوزی گمرک ‏اسلام ‌قلعه می‌باشد‎.‎