ادامۀ اعتراضات انجمن موتر داران در ولایت هرات

بعد از آتش‌سوزی گمرک اسلام قلعه هرات که براساس آخرین برآورد حدود 1254 لاری حامل کالا های ‏تجارتی بازرگانان کشور طمعه حریق گردیده و اسناد آن از طریق اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات ‏جمع‌آوری و جهت جبران خسارات به هیات بررسی سپرده شد. از آن مدت تا کنون حدود دو ماه سپری ‏می شود و متاسفانه تا حال هیچ اقدامی در زمینه جبران خسارات متذکره صورت نگرفته است.‏
 
بدین منظور انجمن موتر داران و شماری از موترداران کشور در ولایت هرات اعتراضاتی را به راه ‏انداخته اند و به خاطر دادخواهی وجبران خسارات شان شاهراه های منتهی به بنادر اسلام قلعه و تورغندی ‏را از مدت سه روز بدینسو به روی رفت و آمد وسایط بابری مسدود کرده اند. آنان تهدید نموده اند که اگر ‏دولت در زمینه جبران خسارات به خواست های شان توجه نکند شاهراه میرداود را که منتهی به سایر ‏ولایات کشور می باشد نیز خواهند بست.‏
 
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به عنوان حامی سکتور خصوصی کشور از حکومت افغانستان می ‏خواهد که با درنظرداشت خسارات وارده در بندر اسلام قلعه، در قسمت جبران خسارات موترداران و ‏سکتور خصوصی کشور اقدامات لازم را روی دست گیرد.‏