ورکشاپ اساسات قرار دادهای تجارتی از سوی اتاق تجارت و سرمایه‌ گذاری هرات برگزار شد

ورکشاپ اساسات قرار دادهای تجارتی از سوی اتاق تجارت و سرمایه ‌گذاری هرات به همکاری پوهنتون این ولایت با حضور ‏شماری از اعضای رهبری اتاق تجارت و سرمایه ‌گذاری هرات، اتاق های تجارت و صنایع زنان و محصولات زراعت و مالداری، و ‏شماری از تاجران و اعضای سکتور خصوصی راه‌اندازی گردید‎.
 
محترم سید جان آقا صادقی عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌ گذاری افغانستان و اتاق ولایتی هرات، نقش چنین برنامه‌ها را در ‏بهبود وضعیت تجارت مؤثر دانسته، افزود که در گذشته به دلیل نبود معلومات کافی در مورد مسایل حقوقی، تاجران و سرمایه گذاران ‏خساراتَ زیادی را متحمل شدند و چنین برنامه‌های می‌توانند از خسارات هنگفت مالی جلوگیری کنند‎.
 
محترم محمدرفیع رحمانی آمر اجرائیه اتاق تجارت و سرمایه‌ گذاری هرات، ضمن اظهار خوش آمدید به مهمانان، در مورد اهمیت این ‏برنامه صحبت کرده، افزود که در شرایط کنونی عقد قرارداد تجارتی یک نیاز مبرم برای ادامه‌ تجارت است و تاجران و سرمایه ‏گذاران باید با اساسات بستن یک قرارداد آشنا شوند‎.
 
محترم پوهنیار حفیظ‌ الله صدیقی، استاد پوهنتون هرات طی سخنانش گفت: زمانیکه قواعد حقوقی با قواعد تجارتی و اقتصادی تطبیق ‏شود و در میان این دو ارتباط بر قرار گردد، آن وقت در جریان عقد قرارداد تجارتی ضرر کمتری به تاجر وارد و یا هم به صورت ‏کُل از ضرر جلوگیری خواهد کرد‎.
 
همچنان محترم پوهنیار عبدالصبور متین استاد پوهنتون هرات، در مورد اهمیت یک قرارداد خوب تجارتی صحبت کرده، افزود: عقد ‏یک قرار داد خوب که با مشورت حقوقی صورت گرفته باشد سبب بازدهی سرمایه می‌شود و این کار باعث افزایش فعالیت‌های ‏تجارتی گردیده و در کنار آن باعث رشد و ثبات نیز می‌گردد‎.