انتخابات اتحادیه سراسری ادویه افغانستان تحت نظارت اتاق تجارت و سرمایه گذاری در ولایت بلخ برگزار شد

محترم خیرالدین مایل احمدی معاون تجارتی هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با محترم اسدالله کاکړ رئیس عمومی اتحادیه سراسری ادویه افغانستان و شماری از تولید و توریدگنندگان ادویه که از ولایات مختلف به اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ تشریف آورده بودند ملاقات کرده و پیرامون رشد تولیدات داخلی ادویه و چالش های موجود شان بحث و تبادل نظر نمودند.
 
در این نشست آقای مایل احمدی، ضمن اظهار خوش آمدید به آقای کاکړ و سایر تاجران ادویه، آنان را تشویق کرد تا اتحادیه مذکور عضویت اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان را کسب نماید. وی هرنوع حمایت و همکاری اتاق را در راستای حل مشکلات شان وعده سپرد.
 
سپس معاون تجارتی هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، از انتخابات هیات رهبری اتحادیه سراسری ادویه افغانستان که در ولایت بلخ برگزار شد، به عنوان ناظر اشتراک نموده و از انتخابات مذکور نظارت به عمل آورد.