دیدار رئیس هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان با کارمندان بخش اجرایی اتاق هرات

محترم سیدزمان هاشمی رئیس هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان همراه با محترم یونس قاضی‌زاده رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات ظهر روز چهارشنبه با کارمندان بخش اجرایی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات دیدار و گفتگو کردند.
 
ابتدأ محترم یونس قاضی ‌زاده رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات حضور آقای هاشمی را خیرمقدم گفته و از فعالیت‌های بخش اجرایی این اتاق ابراز سپاس و قدردانی کرد. وی افزود که بدون شک تیم کاری اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات شب و روز تلاش دارند تا وظایف خویش را به نحو احسن انجام دهند.
 
بعداً هر کدام از کارمندان این اتاق از اجراآت در وظایف خویش به صورت جداگانه صحبت کرده، چالش‌ها و مشکلات فراراه کاری شان را نیز بیان کردند.
 
در اخیر محترم سیدزمان هاشمی رئیس هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان از اجرای وظایف کارمندان اتاق هرات سپاس‌گزاری کرده و افزود که هر طرح و پیشنهادِ که بتواند کار در اداره را قویتر سازد از آن استقبال خواهند کرد.