سفر هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری جهت بررسی خسارات آتش سوزی گمرک اسلام قلعه و تدویر جلسه آنلاین ‏رهبری حکومت تحت ریاست رئیس جمهور کشور در این رابطه

هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به منظور بررسی خسارات وارده به سکتور خصوصی کشور در آتش ‏سوزی گمرک اسلام قلعه به اشتراک محترمان خان جان الکوزی و ضیاءالدین اچکزی اعضای هیات مدیره و محترم سیدزمان ‏هاشمی رئیس هیت عامل اتاق به هرات سفر نمودند.‏
 
رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری صبح روز چهارشنبه با حضور داشت محترم سید عبدالوحید قتالی والی هرات، رهبری ‏اتاق صنایع و معادن و نماینده اتحادیه موترداران در یک نشست فوق‌العاده که بخاطر حادثه آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه ‏تحت ریاست جلالتمآب محمداشرف غنی رییس جمهور کشور و معاونین محترم شان به گونه انلاین دایر گردیده بود، اشتراک ‏ورزیده و پیرامون موضوع صحبت کردند‎.
 
در آغاز سیدعبدالوحید قتالی والی هرات گزارش مختصر از رویداد آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه و عوامل آن و نقش ادارات ‏مسوول در کنترول مهار آتش را به حضور رئیس جمهور و اعضای محترم کابینه بیان کرد‎.‎
بعداً محترم سیدزمان هاشمی رئیس هیت عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از متضرر شدن تاجران و سرمایه گذاران ‏صحبت کرده و افزود که در این فاجعه صدها میلیون دالر از چرخه ی اقتصاد افغانستان خارج گردیده است‎.‎
 
آقای هاشمی تاکید کرد که باید عاملان این رویداد شناسایی و زیر پیگرد قرار گیرند‎.‎
سپس محترم یونس قاضی زاده رییس اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات نیز صحبت کرده و افزود که باید یک طرح اساسی ‏برای گمرک هرات روی دست گرفته شود تا از چنین واقعات جلوگیری گردد و ادامه داد که دیگر تاجران و سرمایه گذاران ‏نمیخواهند گمرک در اسلام قلعه باقی بماند‎.‎
 
وی گفت تاجران متضرر خواهان جبران خسارات اموال خود هستند و افزود که باید زیرساخت ها در گمرکات حوزه ی غرب به ‏صورت اساسی تکمیل گردد‎.‎
همچنان رهبری اتاق صنایع و معادن و نماینده موترداران نیز پیرامون موضوع صحبت کردند‎.‎
 
رئیس جمهور غنی پس از استماع پیشنهادات و نظریات آنان، بخاطر خسارات مالی ناشی از آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه ‏ابراز تاسف کرده و افزود که هیأتی تحت نظر امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری در مورد رویداد متذکره بررسی و ‏تحقیق همه جانبه نماید و یافته های خویش را با مقام عالی ریاست جمهوری شریک سازد‎.‎
 
رئیس جمهور گفت که برای فعلاً حساب اعانه و وجه خاص ایجاد گردد تا بخاطر جبران خساره و تدارک اطفائیه برای گمرک ‏اسلام قلعه، اقدامات صورت گیرد و همچنان شرایط امنیتی و امکانات برای ایجاد گمرک جدید در ولسوالی زنده جان و یا ولسوالی ‏انجیل، مورد بررسی قرار گیرد‎.‎
 
رئیس جمهور گفت که وزارت مالیه و دافغانستان بانک طرح خویش را بخاطر بیمه سکتور خصوصی، ارائه نمایند‎.‎
رئیس جمهور محمد اشرف غنی در اخیر سخنانش بر استفاده از سیستم الکترونیکی تادیات در گمرکات تاکید کرده، گفت که پس ‏از بررسی گمرکات کشور که تحت ریاست معاون اول ریاست جمهوری انجام می شود، برای معیاری سازی تاسیسات گمرکات ‏و جلوگیری از رویدادهای مشابه، اقدامات عاجل روی دست گرفته خواهد شد‎