نشست خبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری کندز پیرامون حادثه آتش سوزی در بندر اسلام قلعه، مشکلات صرافان و توقف وسایط ‏نقلیه کالاهای تجارتی کشور

هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت کندز و شماری از تاجران و سرمایه گذاران این ولایت طی نشست خبری که به ‏تاریخ 27 دلو سال روان در تالار کنفرانس های اتاق کندز برگزار شد، نگرانی شانرا از خسارات وارده در آتش‌سوزی بندر اسلام ‏قلعه، مشکلات صرافان و توقف وسایط ترانسپورتی کالاهای تجارتی کشور ابراز داشتند.‏
 
در آغاز محترم گل محمد رجب زاده رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری کندز در این کنفرانس گفت: اتاق تجارت همواره سعی ‏نموده تا مشکلات و چالش های سکتور خصوصی را با حکومت در میان گذاشته و راه حل های برای بهبود وضعیت پیدا نماید، اما ‏متاسفانه حکومت به مشکلات تاجران چندان رسیدگی نه کرده و باعث شده تا مشکلات اقتصادی و امنیتی بدتر شده و شکاف عمیقی ‏بین سکتور خصوصی و ارگان های امنیتی بوجود آید.‏
 
وی ادامه داد، حکومت برای تاجرانی که در حوادث اخیر مخصوصاً بندراسلام قلعه هرات خساره مند گردیده اند؛ مشکلات صرافان ‏کشور و موضوع ترانسپورت رسیدگی جدی نکرده و از مال، جان و عزت تاجران حفاظت نمی تواند که در صورت غفلت و ‏کندکاری بیشتر مسئولین، به اعتراضات مدنی خویش ادامه داده و تصمیمات جدی را اتخاذ خواهیم کرد.‏
 
به تعقیب آن محترم عبدالمتین یوسف زی معاون اول اتاق کندز، محترم سید جلال الدین عثمانی معاون تجارتی اتاق، رئیس صرافان ‏کندز، حاجی ضیاءالحق ضیایی و حاجی حیرت فاریابی از تاجران این ولایت پیرامون موضوع صحبت نموده نگرانی های جدی ‏شانرا از ناهنجاری های موجود ابراز نموده از حکومت خواستند تا تغییرات مثبت را در تامین امنیت و بهبود شرایط اقتصادی بوجود ‏آورد، در غیر آن تاجران سرمایه های شانرا از کشور بیرون خواهند کرد.‏
 
در این نشست خبری فیصله نامه از طرف تاجران و سرمایه گذاران کندز به شرح ذیل صادر شد:‏
• در قدم نخست ما خواستار جدی پرداخت جبران خسارات تاجران و سرمایه گذاران که در حادثه اخیر آتش ‏سوزی بندر اسلام قعله متضرر گردیده اند، هستیم.‏
• ما خواهان رسیدگی جدی و چگونگی آتش سوزی در بندر اسلام قلعه و همچنان به کیفر رسانیدن مسئولانی که ‏در زمینه غفلت وظیفوی نموده اند، میباشیم.‏
• ما خواهان تامین امنیت مال و جان سرمایه گذاران از جانب حکومت هستیم.‏
• مسدود شدن صرافی ها جهت حل مشکلات شان که فعلا به یک معضل جدی مبدل شده است و فعالیت های ‏تجارتی را به گونه جدی به مشکل مواجه ساخته است، در زمینه خواهان رسیده گی جدی و هرچه عاجل به آن ‏از جانب حکومت میباشیم.‏
• مشکلات شرکت های ترانسپورتی باعث توقف وسایط نقلیه حامل کالا های تجارتی ازچندین روز بدینسو گردیده ‏که باعث چالش های جدی و بلند رفتن قیمت اجناس و مواد اولیه شده، خواهان رسیدگی فوری به آن از جانب ‏حکومت هستیم.‏
• ما خواهان رسیده گی جدی به اخاذی ها در مسیر شاهراه های بزرگ مواصلاتی کشور هستیم.‏
 
در اخیر، همه اشتراک کنندگان کنفرانس، از حکومت مرکزی خواهان رسیدگی هرچه عاجل و به موقع در مورد ‏مشکلات فوق الذکر در کمترین مدت زمان شده، تاکید کردند، در صورتیکه توجه جدی و رسیدگی لازم و ضروری از ‏طرف حکومت مرکزی صورت نگیرد، در قدم نخست اعتراضات مدنی شانرا ادامه خواهند داد و همچنان هشدار دادند ‏در قدم بعدی سرمایه های شانرا از کشور خارج کرده و در نهایت مجبور خواهند شد تا با خانواده هایشان این کشور را ‏ترک کنند.‏