رهبری اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات همراه با رهبری اتاق صنایع و معادن، مسوولان اتحادیه‌های شرکت‌های ترانسپورتی، تاجران و سرمایه‌گذارانِ که در حادثه‌ی اخیر گمرک اسلام‌قلعه متضرر شدند، با سیدعبدالوحید قتالی والی هرات دیدار و ملاقات کردند

در این دیدار هر کدام از متضررین مشکلات خود را محضر مقام ولایت بیان کرده و تاکید داشتند تا به خواست قانونی آنان رسیده‌گی صورت گیرد.

رهبری اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات نیز گفتند که در مقابل بی‌تفاوتی‌های نهادهای ذیربط خاموش نخواهند نشست و از حقوق سکتور خصوصی تا دروازه‌ی ارگ ریاست جمهوری دفاع خواهند کرد.

بعداً سیدعبدالوحید قتالی والی هرات به ایراد صحبت پرداخته و افزود که هر نوع کمکِ که از توان اداره‌ی محلی باشد دریغ نخواهد کرد و ادامه داد که تا امروز از سکتور خصوصی حمایت کرده و اکنون نیز حمایت خواهد کرد.

او گفت تمام خواست سکتور خصوصی طی نامه‌ی رسمی عنوانی ارگ ریاست جمهوری تحریر گردد تا به آنچه که حقوق سکتور خصوصی و افراد متضرر بیان می‌گردد، رسیده‌گی صورت گیرد.