تاجران اتاق تجارت و سرمایه گذاری کندهار و تعدادی از شرکت های ترانسپورتی از بی توجهی دولت انتقاد کردند

محترم حاجی نصرالله زهیر رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری کندهار و شماری از اعضای رهبری اتاق این ولایت، تاجران و سرمایه گذاران، نمایندگان صرافان و مسئولان شرکت های ترانسپورتی، بعد از نشست های متعدد با والی و معاون والی کندهار، مسئولین ارگانهای مختلف حکومتی، در یک کنفرانس مطبوعاتی خواهان رسیدگی به مشکلات شان از سوی حکومت گردیدند.
 
هیات رهبری اتاق کندهار و نمایندگان اصناف مختلف با ابراز نگرانی از وضعیت پیش آمده در ولایات مختلف به ویژه توقف وسایط ترانسپورتی حامل کالا های تجارتی که از چندین روز به اینسو باعث از بین رفتن اموال تجارتی شان گردیده، مشکلات صرافی ها و آتش سوزی اخیر در بندر اسلام قلعه، از مقامات محلی ولایت کندهار و هیات رهبری دولت خواهان رسیدگی به مشکلات شان گردیدند.
 
تاجران، نمایندگان اصناف مختلف و اتحادیه های ترانسپورتی از هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان خواستند تا هرچه زودتر مشکلات آنان را با مقامات رهبری دولت و ارگانهای ذیربط حکومت شریک ساخته و جهت حل آن همکاری همه جانبه نماید.