در جلسه نوبتی هیات مدیره اتاق تجارت سرمایه گذاری ولایت ننگرهار، رئیس و اعضای رهبری آن انتخاب شدند

جلسه نوبتی هیات مدیره اتاق تجارت سرمایه گذاری ولایت ننگرهار، به تاریخ 5 سنبله 1399 تحت ریاست محترم گل مراد "عرب" با ‏حضور داشت محترم محمد حسن "محسن" رئیس تجارت و صنعت ننگرهار و اعضای هیات مدیره آن ولایت برگزار شد.‏

در نخست، محترم داکتر مخلص احمد عضو هیات مدیره به اشتراک کنندگان جلسه خوش آمدید گفته و سپس محترم گل مراد "عرب" ‏پیرامون پروسه انتخابات کمیته اجرائیه هیات مدیره صحبت نمود که پس از بحث در مورد تکمیل پروسه انتخابات با در نظرداشت ‏موجودیت ۱+۵۰ اعضاء و تعیین کمیته نظارت که متشکل از رئیس تجارت و صنعت، آمر اجرائیه، مدیر مالي و اداري اتاق بودند به ‏اتفاق آرا بمنظور آغاز پروسه انتخابات، تصمیم اتخاذ گردید‎.‎

انتخابات متذکره در حضور کاندیدان و هیات نظار در فضای دموکرتیک و شفاف برگزار شد که در نتیجه رئیس و اعضای رهبری ‏اتاق ننگرهار به ترتیب ذیل انتخاب شدند:‏

‏1-‏ محترم گل مراد عرب به حیث رئیس هیات مدیره؛

‏2-‏ محترم حضرت ولی هده وال معاون اول هیات مدیره؛

‏3-‏ محترم عبدالولی بابکرخیل معاون تجارتی هیات مدیره؛

‏4-‏ محترم صفت الله صاحبزاده معاون خدماتی هیات مدیره؛

‏5- محترم آغا محمد رودوال معاون سرمایه ګذاری هیات مدیره؛

‏6-‏ محترم غلام مصطفی رحیمی رئیس دارالانشای هیات مدیره.‏