کمک های نقدی و غذایی اتاق تجارت و سرمایه ‏گذاری ‏افغانستان به آسیب دیده گان سیلاب در شهر ‏چاریکار ولایت پروان

اتاق تجارت و سرمایه ‏گذاری ‏افغانستان به همکاری شرکت حبیب گلزار، برای 550 خانواده آسیب دیده ‏سیلاب اخیر در شهر چاریکار ولایت پروان مواد خوراکی و پول نقد کمک نمود. بسته های کمکی ‏شامل به ( هرخانواده شهید مبلغ 18000افغانی و خانواده زخمی 6000 افغانی پول نقد و همچنان آرد، برنج، ‏روغن و آب معدنی) بودند.

توزیع این کمک ها با حضور داشت اعضای هیات مدیره  اتاق ‏محترمان خانجان ‏‏"الکوزی"شرین آغا "سخی" و ذکریا "بریالی"، والی ولایت پروان، رئیس شورای ولایتی، نماینده شرکت حبیب گلزار و مسئول هیات عامل ‏اتاق تجارت و سرمایه ‏گذاری ولایت ‏‎ ‎پروان، صورت گرفت.‏


در کنفرانسی که به این منظور در مکتب "حریه جلالی" شهر چاریکار برگزار شده بود، محترم فضل الدین ‏عیار والی ولایت پروان از کمک های اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان سپاسگزاری نموده و با ‏یادآوری از کمک های قبلی اتاق تجارت و سرمایه گذاری پروان به آسیب دیدگان شهر چاریکار، ‏سهم گیری سکتور خصوصی را در این راستا مهم توصیف کرد.
 ‏
محترم خانجان ‏‏"الکوزی"، به نمایندگی اتاق تجارت و سرمایه ‏گذاری ‏افغانستان، به خانواده های قربانیان و ‏آسیب دید‌گان سیلاب شهر چاریکار تسلیت و همدردی خود را ابراز داشته، از تلاش های اتاق جهت ‏رسانیدن کمک به آسیب دیدگان ولایت های مختلف کشور یاد آور شده و ضمن قدردانی از کمک ‏شرکت حبیب گلزار، از سایر بازرگانان و سرمایه گذاران خواست تا به آسیب دیدگان سیلاب های اخیر در ‏سراسر کشور به ویژه متضررین سیلاب شهر چاریکار از کمک و مساعدت خود دریغ نورزند.

محترم ذکریا "بریالی"، گفت که اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت پروان در کنار اتاق تجارت و ‏سرمایه ‏گذاری ‏افغانستان، تلاش می نماید تا کمک های تاجران و سرمایه گذاران سراسر کشور، نهاد های ‏خیریه و موسسات بین المللی را به آسیب دیدگان این ولایت جلب نماید.‏

چهارشنبه، 26 سنبله 1399 ‏