توزیع مواد غذایی از سوی اتاق تجارت وسرمایه گذاری ولایت پروان به نیازمندان در این ولایت

اتاق تجارت وسرمایه گذاری ولایت پروان به ادامه کمک هایش به نیازمندان این ولایت، در دو نوبت ‏مجموعاً برای 2000 خانواده بی بضاعت در مرکز و ولسوالی ها با حضور والی، اعضای اتاق پروان، ‏اعضای شورای ولایتی و ولسوال ها، آرد و روغن کمک نمود. ‏

این کمک های خوراکی به تاریخ 22 سرطان سال روان به 1700 خانواده نیازمند توزیع شده و همچنان به ‏تاریخ 29 سرطان سال جاری برای 300 خانواده دیگر نیز بسته های مواد غذایی از سوی اتاق تجارت ‏پروان توزیع گردید.‏

دوشنبه، 30 سرطان 1399‏