کمک بشر دوستانه هیات رهبری اتاق تجارت وسرمایه گذاری ولایت پروان به نیروهای امنیتی این ولایت

محترم نظیر "نوری" رئیس هیات مدیره اتاق تجارت وسرمایه گذاری ولایت پروان با حضور داشت آقایان دگرجنرال فضل ‏الدین ‏‏"عیار" ‏والی این ولایت، غلام محمد "سنایی" قومندان امنیه و جنرال جمیل الله "نورستانی" رئیس امنیت ملی ولایت پروان، به ‏پاس ‏خدمات نیروهای امنیتی این ولایت در راستای تامین امنیت بهتر و جلوگیری از بی نظمی های امنیتی و جرائم جنایی در مرکز ‏و ‏ولسوالی های ولایت پروان، 200 تن از نیروی امنیتی این ولایت را با مساعدت های نقدی، ستایش نمود.‏

آقای "نوری"، از تلاش نیروهای امنیتی ولایت پروان در جهت تامین امنیت مردم این ولایت به ویژه اعضای سکتور ‏خصوصی ‏قدردانی کرده و از سایر بازرگانان خواست تا در وضعیت کنونی که ‏ویروس کرونا زندگی مردم را تهدید می کند به خانواده ‏های شهدا ‏و نیازمند نیروهای امنیتی این ولایت مساعدت های مواد غذایی و مالی، نمایند.‏

چهارشنبه، 15 اسد 1399‏