بازرگانان ولایت کندهار پس از دست یافتن به خواست های شان، به اعتراض و تحصن خود در برابر ریاست ‏گمرک آن ولایت پایان دادند

شماری از بازرگانان ولایت کندهار که از برخورد زشت و غیرقانونی آقای جاوید منگل رئیس ‏گمرک آن ولایت به ستوه آمده بودند، با برپا کردن خیمه تحصن به گونه اعتراض آمیز در برابر ‏دروازه گمرگ کندهار، تاکید داشتند تا زمانیکه حکومت به خواست آنان مبنی بر برکناری رئیس ‏گمرک قندهار اقدام نکند، دست از تحصن برنمی دارند.‏

بارزگانان در عریضه رسمی که پیش از این از طریق اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان ‏عنوانی وزارت مالیه فرستاده بودند، خواهان رسیدگی به مشکلات شان گردیده که به تعقیب آن به ‏تاریخ 30 سرطان سال روان هیئت باصلاحیتی از سوی این وزارت جهت رسیدگی به مشکلات ‏شان به کندهار سفر نمود.‏

در نشست که به تاریخ اول اسد 1399 با حضورداشت محترم محمد یونس مهمند معاون نخست ‏هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، هیئت وزرات مالیه، معاون والی کندهار، ‏رئیس شورای ولایتی، رئیس و اعضای رهبری اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری کندهار و شمار زیادی از بازرگانان این ‏ولایت در تالار کنفرانس های اتاق کندهار برگزار شد، آقای "مهمند" پس از صحبت های که با ‏هیئت وزارت مالیه داشتند همراه هیئت به محل تحصن تاجران کندهار رفته و از نزدیک با آنان در ‏مورد مشکلات شان صحبت کردند. ‏

در جلسۀ مورخ 2 اسد ۱۳۹۹ که هیئت وزارت مالیه با بازرگانان معترض داشت، خواست های آنان ‏پذیرفته شد. پس از موافقت هیئت، تحصن کنندگان به اعترض خود پایان داده و روند کار گمرک ‏کندهار به گونه عادی آغاز شد. ‏

همچنان آن عده از لاری هایی که در گمرک کندهار متوقف شده بودند برایشان بر بنیاد قانون اجازه ‏خروج داده شد.‏

سپس در ویدو کنفرانس که به تاریخ 4 اسد سال روان در تالار کنفرانس های اتاق تجارت و سرمایه ‏گذاری کندهار با محترم عبدالهادی ارغندیوال سرپرست و نامزد وزیر وزارت مالیه و با اشتراک آقای"مهمند"، ‏اعضای شورای ولایتی، رئیس و سایر اعضای رهبری اتاق کندهار و بازرگانان این ولایت ‏برگزار شد، اقای "مهمند" خواست های بازرگانان کندهار را برحق دانسته و از وزارت مالیه ‏خواستار رسیدگی به مشکلات آنان شد.‏

آقای "مهمند" همچنان یکی از مشکلات عمده بازرگانان را اخذ محصول گمرکی از یک کالا در چندین ‏گمرک کشور دانسته و بر رسیدگی به این مشکل تاکید ورزید.‏

آقای "ارغندیوال" به خواست های بازرگان ولایت کندهار پاسخ مثبت داده و تاکید کرد که در برابر فساد ‏موجود برخورد قاطع نموده و به مشکلات بازرگانان رسیدگی خواهند نمود.