رئیس جدید اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار انتخاب شد

در اثر انتخاباتی که در میان اعضای هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار، در حضور داشت محترمان: محمد یونس مهمند معاون اول اتاق، خانجان الکوزی عضو هیات مدیره اتاق، معاون محترم مقام ولایت ننگرهار، اعضای هیات مدیره جمعی از تاجران و سرمایه گذاران اتاق این ولایت، در تالار کنفرانس های اتاق ننگرهار صورت گرفت، محترم عتیق الله مؤمن زاده به حیث رئیس جدید اتاق تجارت وسرمایه گذاری ننگرهار انتخاب و معرفی گردید.

محترم محمد یونس مهمند، از فعالیت های محترم گلمراد عرب رئیس قبلی اتاق تجارت و سرمایه گذاری ننگرهار بابت زحمات خوب شان در قسمت رسیده گی به حل مشکلات سکتور خصوصی ننگرهار در زمان مسوولیت خویش، قدردانی نموده و از رئیس جدید اتاق مذکور خواست تا همکاری بیشتری خویش را در تقویت سکتور خصوصی کشور خاصتا ولایت ننگرهار به خرج دهد.

آقای مهمند، از بیشرفت های تجارت کشور یاد آورشده و از تاجران ولایات شرقی خواست که با رئیس جدید اتاق ننگرهار همکاری خوب نمایند.

معاون محترم والی ننگرهار، از فعالیت ها و دستاورد های آقای گل مراد عرب بابت شریک سازی مشکلات سکتور خصوصی با ادارات ولایتی و متحمد ساختن اعضای سکتورخصوصی ولایات شرقی قدردانی نموده و بر وحدت سکتور خصوصی ولایات مذکور تاکید نمود.

آقای مؤمن زاده، از اعتماد و باور هیات رهبری اتاق، تاجران و سرمایه گذاران ولایت ننگرهار که به  وی نموده اند ابراز قدردانی کرده و از تلاش های بیشتری خویش جهت تقویت سکتور خصوصی زون شرق کشور اطمینان داد.

دوشنبه، ۷ حوت ۱۴۰۲