ملاقات هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری با معاون مقام ولایت پروان

هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، محترمان: محمدیونس مهمند معاون اول اتاق، خیرالدین مایل احمدی معاون تجارتی اتاق، شیرین آغاسخی رئیس مالی هیات مدیره و میرویس هوتک سرپرست ریاست هیات عامل اتاق در حالیکه: محترم نظیرآغا نوری رئیس اتاق پروان، اعضای محترم شورای علما و جمعی از تاجران و سرمایه گذاران ولایت مذکور نیز حضور داشتند، با معاون محترم مقام ولایت پروان ملاقات کرده و پیرامون چگونگی افزایش تولیدات زراعتی، توسعه تجارت، رفع چالشها و جلب سرمایه گذاری ها در ولایت پروان بحث و گفتگو نمودند.

آقای مهمند، روی دریافت راه‌ حل های مناسب در جهت ارتقای تولیدات داخلی به ویژه، افزایش سطح تولیدات زراعتی تأکید ورزیده و اعمار سرد خانه های معیاری برای نگهداری محصولات زراعتی در سالنگها را زمینه خوبی برای حمایت از دهاقین و زراعت کشور دانست. وی، از همکاری همه جانبه اتاق در قسمت تشویق تاجران در اعمار سردخانه ها در سال پیش رو اطمینان داد.

محترم خیرالدین مایل، وضعیت فعلی کشور را زمینه خوبی برای سرمایه گذاری عنوان کرده و از آمادگی تاجران و سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری در سکتور های مختلف در این ولایت اطمینان داد.

محترم نظیر نوری، روی برنامه های آینده اتاق پروان صحبت کرده و خواهان همکاری همه جانبه معاون مقام ولایت در قسمت از بین بردن مشکلات تاجران در این ولایت گردید.

معاون محترم مقام ولایت پروان، ضمن قدردانی از تلاش های اتاق تجارت و سرمایه گذاری، وعده همکاری خویش را در قسمت رفع مشکلات تاجران ابراز داشته و از هیات رهبری اتاق خواست که تاجران کشور را تشویق به سرمایه گذاری در قسمت تولید انرژی پارک‌های صنعتی این ولایت بنمایند، تا تولیدات داخلی افزایش یافته و زمینه ایجاد اشتغال فراهم گردد.

پنج شنبه، 19 دلو ۱۴۰۲