ملاقات هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری با مقام محترم ولایت بلخ

محترم نصیر احمد عرب معاون خدماتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در حضورداشت محترم اسدالله اسدی سرپرست اتاق تجارت وسرمایه گذاری بلخ، احمد شکیب اکبری آمر اجرائیه و اجمل قادری مشاور این اتاق، در حالیکه رؤسای گمرک و څارنوالی ولایت  بلخ نیز حضور داشتند، با محترم الحاج محمد یوسف وفا والی ولایت بلخ ، ملاقات نمود.

محترم نصیر احمد عرب، از همکاری ها و حمایت های همه جانبه حکومت محلی بلخ در راستای حل مشکلات اعضای سکتور خصوصی این ولایت سپاسگزاری نموده و از تلاش های رهبری این ولایت در بخش های چون: تامین امنیت سرتاسری، عرضه خدمات برای مردم بلخ از سوی حکومت و مدیریت سالم  مقام محترم والی بلخ  قدردانی کرد.

آقای عرب، ضمن تشریح فعالیت ها و دستاورد های اتاق تجارت و سرمایه گذاری، از اتاق به عنوان نهاد مستقل یادآوری کرده و نقش اتاق را در تامین روابط با کشورها و نهاد های خارجی ارزنده خواند. وی، از جلب سرمایه گذاری های خارجی در قسمت  تطبیق پروژه های عام المنفعه و بزرگ از سوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری نیز یادآور شد.
 
معاون خدماتی اتاق، در رابطه به مشکلات تاجران و صادر کننده گان کشور از طریق بندر حیرتان صحبت نموده افزود: در این اواخر تاجران و صادرکنندگان افغان با مشکلات مختلف از جمله  بررسی و کنترول سختگیرانه از جانب ازبکستان بر وسایط اموال صادراتی کشور روبرو اند که برای تاجران افغان زیان های را به بار آورده است. وی، از رهبری حکومت محلی بلخ، خواهان همکاری در قسمت حل مشکلات مذکور با کشور ازیبکستان، گردید.

آقای اسدالله اسدی، پیرامون اهمیت برگزاری نمایشگاه ها در سطح ملی و بین المللی جهت معرفی و رشد تولیدات ملی صحبت نموده و  از برگزاری یک نمایشگاه بزرگ در سطح ملی در آینده نزدیک از سوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ خبر داد. وی، پیرامون صادرات طی سال های متمادی معلومات ارائه کرده، مشکلات و چالش های این سکتور را با رهبری ولایت بلخ شریک ساخت.

مقام ولایت بلخ، از برنامه ها و فعالیت های اتاق جهت رشد و انکشاف سکتور خصوصی به ویژه برگزاری نمایشگاه ها استقبال کرده و از همکاری های همه جانبه رهبری حکومت محلی بلخ با سکتور خصوصی کشور، اطمینان داد.

3 دلو 1402