ملاقات هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری با رئیس گمرک حیرتان

محترم محمد یونس مهمند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و محترم خیرالدین مایل احمدی معاون تجارتی اتاق با رئیس محترم گمرک حیرتان ملاقات کرده و پیرامون مشکلات تاجران در این بندر بحث و گفتگو نمودند.

آقای مهمند، مشکلات تاجران در قسمت عدم تسهیلات در تخلیه محموله های وارداتی، نبود خدمات معیاری گمرکی و کمبود وسایط نقلیه برای بار گیری محموله های تجاری  را یادآور شده و خواهان همکاری همه جانبه رئیس محترم گمرک حیرتان را در زمینه حل مشکلات فوق گردید.

آقای مایل احمدی، ضمن قدردانی از همکاری همیشگی مسوولان گمرک حیرتان با تاجران این ولایت، از تاجران نیز خواست که در طی مراحل گمرکی اموال شان نماینده های مسلکی خود را به گمرک معرفی نمایند تا بتوانند با اداره گمرکات همکاری تخنیکی لازم را بنمایند.

رئیس محترم گمرک حیرتان، ضمن اظهار خوش آمدید به هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، از همکاری همه جانبه خویش در قسمت رفع مشکلات تاجران و ایجاد تسهیلات بیشتر در این گمرک، اطمینان داد.

دوشنبه، ۲۰ قوس ۱۴۰۲