ملاقات معاون اول اتاق تجارت و سرمایه و گذاری با هیات رهبری اتاق سپین بولدک، پیرامون کمک های ارسالی از مرکز به مهاجران عودت کننده از پاکستان

محترم محمد یونس مهمند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، طی سفر خویش به ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار، در حالیکه محترم ضیاءالدین اچکزی عضو هیات مدیره اتاق، محترم محمد داود قادری معاون اول اتاق کندهار، محترم راحت رئیس کمیته نفتی و محترم حاجی رحمت الله رئیس کمیته موتر داران کندهار نیز ایشان را همراهی می کردند، با هیات رهبری اتاق سپین بولدک ملاقات کرده و پیرامون کمک های ارسالی تاجران و سرمایه گذاری مرکز به عودت کنندگان افغان از پاکستان در سپین بولدک و همکاری اتاق این ولسوالی صحبت نمود.

هیات رهبری اتاق سپین بولدک، از همکاری و هماهنگی این اتاق در رابطه به کمک های انجام شده از سوی سکتور خصوصی کشور به عودت کنندگان افغان از پاکستان که در سپین بولدک مستقر شده اند، به هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان معلومات مفصل ارائه کرده و از تداوم همکاری شان در این زمینه اطمینان دادند.

محترم محمد یونس مهمند، ضمن قدر دانی از کمک های اتاق تجارت و سرمایه گذاری کندهار، سکتور خصوصی این ولایت، همکاری مسوولان حکومتی سپین بولدک، مدیریت سالم هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری سپین بولدک، به ویژه در قسمت همکاری با کمک های ارسالی از سوی مرکز ابراز قدردانی و خرسندی نموده و آنرا مثبت ارزیابی نمود.

آقای مهمند، از تلاش و همکاری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در قسمت جمعاوری کمک های سکتور خصوصی کشور و ارسال کمک های مرکز به مهاجران عودت کننده از پاکستان یادآوری کرده و آنرا با مقام محترم ولایت و ریاست کمیته اضطرار ولایت کندهار شریک ساخت. وی از تداوم کمک های سکتور خصوصی کشور به عودت کنندگان در هماهنگی با مقام محترم ولایت و ریاست کمیته اضطرار نیز اطمینان داد.

معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، بعداً از کمپ مهاجران عودت کننده از پاکستان که در ساحه سپین بولدک ایجاد شده دیدن نمود. وی ضمناً از تأسیسات موجود در ولسوالی سپین بولدک، مارکیت ها، دوکان ها و مسجد که با سرمایه گذارای حاجی ظاهر ساخته شده دیدن کرد.

پنج شنبه، 18 عقرب 1402