رئیس و معاونین جدید اتاق تجارت و سرمایه گذاری سپین بولدک طی مراسمی معرفی گردیدند

رئیس و معاونین جدید اتاق تجارت و سرمایه گذاری سپین بولدک توسط محترم محمدیونس مهمند معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در حضور داشت محترم محمد صدیق مهمند رئیس هیات مدیره اتاق ولایت کندهار، اعضای هیات مدیره اتاق کندهار، رئیس و معاونین پیشین اتاق سپین بولدک، اعضای هیات مدیره این اتاق و تاجران و سرمایه گذاران سپین بولدک معرفی گردیدند.

محترم محمدیونس مهمند، از خدمات شایسته رئیس پیشین اتاق سپین بولدک قدردانی کرده و در رابطه به انتخاب رئیس و معاونین جدید به این اتاق صحبت نموده گفت: رئیس و معاونین جدید اتاق سپین بولدک به اساس فیصله اعضای داخلی این اتاق، تصمیم اتاق مرکز، موافقه وزیر صنعت و تجارت کشور و رهبری اتاق کندهار، انتخاب گردیده که الی نهایی شدن طرزالعمل انتخابات، رئیس و معاونین جدید به کار شان ادامه خواهند داد.

آقای مهمند، از فرمان اخیر دفتر مشرتابه حکومت استقبال کرده و از تاجران و سرمایه گذاران کشور خواست تا مالیات شان را که یگانه منبع تمویل حکومت است به وقت تحویل کنند. وی، از والی ولایت کندهار بابت همکاری های همیشگی شان به اعضای سکتور خصوصی کشور سپاسگزاری نمود.

آقای مهمند، از ایجاد تسهیلات لازم در بخش مالیات از سوی وزارت مالیه و حل مشکلات موتر های دست راست در آینده نزدیک خبر داده و از تاجران کشور خواست تا با تسریع روند تجارت و سرمایه گذاری، در رشد و توسعه کشور سهم گیرند. وی، از رئیس پیشین هیات مدیره اتاق سپین بولدک و رئیس کمیته تجارت اتاق مرکز، محترم ضیاءالدین اچکزی بابت عرضه خدمات شایان شان یادآوری و قدردانی کرد.

محترم مهمند، با اهدای تقدیر نامه به رئیس پیشین هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری سپین بولدک از کارکردهای شان قدردانی کرده و برای رئیس جدید هیات مدیره این اتاق آرزوی موفقیت های مزید، در امور محوله شان نمود.

دوشنبه، 20 سنبله 1402