معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری از بندر شیرخان دیدن کرد

محترم محمد یونس مهمند، معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، ضمن ملاقات با تاجران  ولایت کندز، در حالیکه هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری کندز و تاجران این ولایت ایشان را همراهی میکردند، از بندر شیرخان و تأسیسات تجارتی آن دیدن کرده و مشکلات تاجران را استماع نمود.

‏‎گل محمد رجب زاده رییس اتاق تجارت و سرمایه گذاری کندز، مشکلات موجود تاجران در بندر شیرخان، از قبیل: عدم موجودیت نمایندگی نورم و ستندرد در گمرک این بندر، عدم معیاری بودن ذخایر نفت، نبود تسهیلات صدور ویزه برای تاجران، عدم موجودیت پارک صنعتی، نبود نمایندگی صحت برای تست مواد غذایی در گمرک شیرخان، عدم وقت معین برای انتقال اموال تجاری، نبود تسهیلات انتقال پولی به کشور های منطقه، عدم موجودیت سکنر معیاری در بندر و بعضی مشکلات دیگر را یادآور شده و خواهان همکاری اتاق در قسمت حل مشکلات فوق الذکر گردید.

‏‎وی، از رهبری سکتور خصوصی خواست تا در هماهنگی با وزارت های مالیه و زراعت، در زمینه مشخص ساختن مکان مناسب برای اعمار سرد خانه های معیاری جهت تخلیه و نگهداری کچالو و سایر سبزیجات در گمرک شیرخان، همکاری نماید.

‏‎محترم محمد یونس مهمند، بعد از استماع مشکلات و صحبت های تاجران کندز، وعده سپرد که مشکلات شان را با رهبری وزارت های مربوطه شریک خواهد ساخت تا راه حل مناسبی پیدا گردد. وی، از تمامی تاجران و سرمایه گذاران این ولایت خواست تا به گونه مشترک در راستای ساختن سردخانه های معیاری تلاش ورزند.

‏شنبه، ۱٤ اسد ۱۴۰۲