معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری از اتاق تجارت ولایت بامیان دیدن کرد

محترم محمد یونس مهمند، معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان طی سفر کاری اش به ولایت بامیان، در حالیکه ایشان را مسوولان دیپارتمنت های انکشاف صادرات و اداری همراهی میکردند، از اتاق تجارت و سرمایه گذاری این ولایت دیدن نموده و پیرامون مشکلات و چالش های موجود در زمینه تجارت و سرمایه گذاری، زراعت و مالداری و صنعت توریزم بحث و تبادل نظر کرد.

محترمه خانم مهتاب رحیمی معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری این ولایت، به معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان خوش آمدید گفته، در رابطه به فعالیت های اتاق بامیان و مشکلات موجود، نیازها از جمله اعمار تعمیر اتاق، فرصت های توریستی و زراعتی این ولایت معلومات مفصل ارایه کرده و از رهبری اتاق مرکز خواستار همکاری های همه جانبه در قسمت جلب سرمایه گزاری ها و بهبود وضعیت اقتصادی این ولایت گردید.

محترم گل میر امینی تاجر مطرح ولایت بامیان، نبود انرژی برق، نبود سرک های مواصلاتی و برخی موضوعات دیگر را از مشکلات عمده ولایت بامیان عنوان کرده و خواستار توجه جدی حکومت و رهبری سکتور خصوصی کشور گردید.

 محترم محمدیونس مهمند، ضمن قدردانی از مهمان نوازی مردم ولایت بامیان، این ولایت را یکی از ولایات تاریخی، توریستی و دارای منابع طبیعی و زراعتی فراوان در سطح کشور دانسته و استفاده از فرصت های موجود در زمینه های فوق الذکر را مهم خواند.

معاون اول هیات مدیره اتاق، روی راه اندازی کنفرانس جلب سرمایه گذاری ها و شناسایی فرصت های تجارتی برای ولایت بامیان از سوی اتاق مرکز، در همکاری با ادارات ذیربط همکار، تاکید کرد.

آقای مهمند، در قسمت اعمار تعمیر اتاق بامیان و جلب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در بخش های مختلف وعده سپرد تا موضوع را با همکاران بین المللی به منظور جلب حمایت مالی آنهاو ادارات ذیربط حکومتی شریک سازد.

چهارشنبه، ۴ اسد ۱۴۰۲