نشست هیات رهبری اتاق و سفارت ایران به منظور جلب سرمایه گذاری های مشترک در ولایت ننگرهار

هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار در همکاری اتحادیه های مختلف و مسوولان حکومت محلی این ولایت نشستی را به منظور شناسایی فرصت ها و جلب سرمایه گذاری های مشترک میان ایران و افغانستان در ولایت ننگرهار برگزار نمود که در آن محترم محمد یونس مهمند، معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت  و سرمایه گذاری افغانستان، محترم حسن کاظم قمی، نماینده ویژه رئيس جمهوری ایران و سفیر آن کشور، داکتر گل مراد عرب رئيس اتاق ولایت ننگرهار، داکتر مخلص احمد عضو هیات مدیره اتاق این ولایت، برخی از دیپلوماتان کشور ایران و رؤسای اتحادیه های مختلف ولایت ننگرهار اشتراک داشتند.

محترم گل مراد عرب، تشریف آوری نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران و معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، دیپلوماتان کشور ایران و برخی از تاجران و سرمایه گذاران کشور را، به ولایت ننگرهار خوش آمدید گفته و فرصت های موجود تجارت و سرمایه گذاری این ولایت را تشریح نمود.

محترم داکتر مخلص احمد، از سفیر ایران مقیم کابل خواست تا در قسمت افتتاح حساب های بانکی برای تاجران افغان در بانک های ایرانی و روی فراهم آوری تعرفه ترجیحی بالای محصولات زراعتی کشور از سوی کشور ایران تأکید نمود.

رئیس کانال ننگرهار، در رابطه به پیداوار زراعتی ولایت ننگرهار به ویژه افزایش حاصلات خانواده ستروس از جمله: مالته، طی دو سال گذشته یادآوری نموده و روی تسریع روند صادرات محصولات زراعتی این ولایت به کشورهای منطقه تأکید نمود.

محترم محمد یونس مهمند،  از ایران، به عنوان کشور دوست، برادر و دارای ارزش های مشترک لسانی و دینی یادآوری کرده و از اعمار شفاخانه دیابت(شکر) در ولایت ننگرهار و همکاری های همیشگی این کشور در طول سالیان متمادی سپاسگزاری نمود. وی، روند تجارت و سرمایه گذاری میان دو کشور را مثبت خوانده و از نماینده ویژه رئيس جمهوری کشور ایران خواست تا با در نظرداشت تعرفه ترجیحی به محصولات زراعتی کشور در قسمت بلند بردن صادرات افغانستان به ایران، توجه لازم کرده و روی سرمایه گذاری های مشترک در راستای استخراج معادن و معیاری سازی خدمات صحی، تاکید کرد.
معاون اول هیات مدیره اتاق، روی تحکیم روابط با کشور های منطقه با حفظ منافع ملی کشور تاکید ورزیده و از سفارت ایران مقیم کابل بابت خدمات شایسته شان در بخش صدور ویزه به تاجران افغان ابراز سپاس و امتنان نمود.

محترم حسن کاظم قمی، کشور های ایران و افغانستان را، دارای ارزش های دینی و فرهنگی و با داشتن منافع مشترک خوانده و کشور ایران را حامی و طرفدار افغانستان با ثبات و مترقی دانست. وی، از همکاری های کشور ایران در بخش مختلف مانند: کشاورزی، صحت، تعلیم و تربیه، صنعت، تطبیق پروژه های بزرگ ملی، تولید انرژی و تکنالوژی اطمینان داده و بر افزایش میزان صادرات افغانستان به آن کشور تاکید ورزید.

محترم قمی، در رابطه به پیشرفت های اخیر احداث خط آهن میان دو کشور معلومات ارائه نموده و از تطبیق برنامه های آینده در این زمینه اطمینان داد.

چهارشنبه، ۳۱ جوزا ۱۴۰۲