ملاقات هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و اتاق میدان وردک با والی ولایت میدان وردک

محترم احمد ضیاء عظیمی شینوزاده عضو هیات مدیره و رئیس کمیته صحت اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در حالی که محترمان: نورآغا ابراهیمی رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری میدان وردک، اجمل شینوزاده معاون اتاق مذکور، رؤسای رزاعت و معارف، مسوولان امنیتی و تعدادی از تاجران و سرمایه گذاران این ولایت نیز حضور داشتند، با والی محترم میدان وردک دیدار کرده و پیرامون مشکلات و پيشنهادات تاجران و سرمایه گذاران این ولایت بحث و تبادل نظر نمود.

آقای شینوزاده و هیات رهبری اتاق میدان وردک، در مورد مشکلات سکتور خصوصی این ولایت به ویژه در بخش مالیاتی، زمین اتاق میدان وردک، پارک صنعتی، نمایشگاه سیب و ایجاد مارکیت سیب، طرح ها  و برنامه های توسعه تجارت، سرمایه گذاری سکتور خصوصی در عرصه های مختلف خاصتاً در زمینه اعمار سردخانه ها و یک سلسله موضوعات صحبت کرده و خواهان همکاری مقام ولایت میدان وردک در زمینه حل مشکلات شان گردیدند.

والی میدان وردک، ضمن اظهار خوش آمدید به هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و اتاق میدان وردک، از کار کرد های سکتور خصوصی که در شرایط دشوار توانستند نیازمندی های مردم را تآمین نموده و زمینه اشتغال را ایجاد نمایند قدردانی کرده و به خاطر حل مشکل موجود شان وعده همکاری همه جانبه نمود.

یکشنبه 21 جوزا 1402