دیدار اعضای هیات رهبری اتاق مرکز با هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری کندز و تاسیسات شیرخان بندر

محترم خان جان الکوزی عضوی هیات مدیره اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان، درحالیکه محترم احمدشاه حکیمی سرپرست اتاق کابل نیز ایشان را همرای میکرد، با اعضای هیات رهبری اتاق تجارت وسرمایه گذاری کندز دیدن نموده و پیرامون موضوعات کاری و چالش های موجود سکتور خصوصی بحث و گفتگو نمود.

اعضای هیات رهبری اتاق کندز،‌ ضمن اظهار خوش آمدید به آقایان الکوزی و احمدشاه حکیمی، پیرامون فعالیت ها و دستاورد های اتاق تجارت و سرمایه گذاری کندز و همچنان مشکلات موجود سکتور خصوصی در این ولایت صحبت نموده و در قسمت حل مشکلات شان خواهان همکاری هیات رهبری اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان گردیدند.

آقای الکوزی، در نشست با هیات رهبری اتاق کندز، این ولایت را یکی از زون های مهم اقتصادی کشور خواند که با موجودیت بندر مهم تجارتی شیرخان می تواند نقش مهمی در رشد تجارت به ویژه افزایش صادرات داشته باشد. وی ضمن دیدار از شعبات کاری اتاق کندز، گفت: مشکلات و پیشنهادات ایشان را در جهت رشد تجارت و سرمایه گذاری با هیات رهبری اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان شریک ساخته و در قسمت رسیدگی به مشکلات و پیشنهادات شان وعده همکاری نمود.

أقایان الکوزی و احمدشاه حکیمی، در معیت هیات رهبری اتاق کندز از تآسیسات شیرخان بندر و پروسه صادرات و واردات آن نیز دیدن به عمل آوردند.

چهارشنبه، ۲۰ ثور ۱۴۰۲