دیدار معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان از شرکت سهامی سنوفارمای ولایت کندهار

محترم محمد یونس مهمند، معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در حالیکه محترم محمد صدیق مهمند رئیس اتاق تجارت وسرمایه گذاری ولایت کندهار، محترم محمد سعید صدیقی رئيس شرکت سهامی سنوفارما و تعدادی از مسوولان این شرکت نیز حضور داشتند از فابریکه سنوفارما در ولایت کندهار دیدار به عمل آورد.

محترم احمد سعید صدیقی، ضمن اظهار خوش آمدید به معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در رابطه به بخش های مختلف شرکت سهامی سنوفارما، تولید ادویه جات مختلف و دستاورد های این شرکت معلومات مفصل ارائه کرد.

محترم محمد یونس مهمند، از تلاش های اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت کندهار و رهبری شرکت سهامی سنوفارمای این ولایت در قسمت تولید ادویه جات قدردانی نموده و روی افزایش تولیدات داخلی ادویه تاکید ورزید. وی، ایجاد چنین شرکت های بزرگ را در زمینه اشتغال زایی، کاهش فقر، افزایش تولیدات داخلی و رشد اقتصاد کشور مهم دانسته و از همکاری اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان با همچو شرکت های بزرگ اطمینان داد.

یکشنبه، ۱۰ ثور ۱۴۰۲