دیدار هیات رهبری اتاق با رییس عمومی گمرکات شنبه 13 حوت 1401

هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت بلخ محترمان: اسدالله اسدی سرپرست اتاق بلخ، عبدالمجیب ضیایی معاون خدماتی، الحاج محمود یوسفزی عضو هیات مدیره، احمد شکیب اکبری آمر اجراییه این اتاق، امام الدین سنایی زاده رییس اتاق صنایع و معدن با جمعی کثیری از تاجران و صنعت کاران از سکتور های مختلف، در حالیکه محترم مولوی صفر محمد سحر رییس گمرک بلخ نیز حضور داشت با محترم مولوی سعید رییس عمومی گمرکات در سالون جلسات مقام  ولایت بلخ ملاقات نمودند.

در این نشست، آقای اسدی ضمن سپاس و قدردانی از تلاش های محترم مولوی سعید در راستای فراهم سازی سهولت ها برای تاجران پیرامون مشکلات چون: موضوع اکسل پولی، موضوع اسناد دیکلرانس، کافی نبودن کارمندان د افغانستان بانک و همچنان میز کمک در گمرک بلخ، مشکل ترازوی فواید عامه در بندرحیرتان، موضوع ایجاد اتحادیه ترانسپورتی در سطح افغانستان که اهداف اساسی شان ایجاد روند و نوبت ترانسپورت میباشد، موضوع اخذ تکس خدمات و جرایم توقف واگون توسط اداره خط آهن و شرکت استراس ، موضوع انتقال دوسیه های مالیه دهنده گان بزرگ دوباره از مرکز ، مشکل فوموگیشن حفاظت نباتات و میوه جات خشک صادارتی و سایر مشکلات و چالش های تجاری در بلخ معلومات ارائه نموده پیشنهادات و نظریات خویش را در راستای حل این مشکلات ابراز نمودند.

وارد کنندگان و صادر کنندگان از بخش های مختلف پیرامون مشکلات شان به تفصیل صحبت نمودند و در رابطه به حل چالش های موجود بحث آزاد صورت گرفت.  در اخیر محترم مولوی سعید ضمن اظهار سپاس از هیات رهبری اتاق بلخ در راستای خدمت گذاری به جامعه تجاری موضوعات یاد شده را یادداشت نموده برای حل مشکلات یاد شده در مرکز، وعده هرگونه همکاری را سپرد.