نشست مسولین بانک بین المللی افغانستان با تاجران ولایت بلخ یکشنبه 28 حوت 1401

مسولین بانک بین المللی افغانستان AIB محترم آقای احمد جاوید واحدی، مسول بخش تجارتی این بانک و هیات همراه شان با محترم احمد شکیب اکبری آمر آجراییه و محترم حاجی اجمل قادری مشاور اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت بلخ و جمعی از تاجران و اعضای اتاق از بخش های مختلف ملاقات نموده و پیرامون ارایه خدمات بانکداری صحبت به عمل آمد.در این نشست ابتدا محترمان آقای اکبری و آقای قادری مسولین AIB را به اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت بلخ خوش آمدید گفته و در رابطه به اهمیت سکتوربانکداری و ارایه خدمات بانکداری برای تاجران کشور دیدگاه های شان را شریک ساختند.

سپس محترم آقای واحدی در رابطه به  خدمات بانکداری AIB بویژه پس از تحولات اخیر در کشور معلومات ارائه نموده  و تسهیلات و خدمات جدید این بانک را به تاجران به معرفی گرفت. در ادامه در رابطه به مشکلات تاجران در بانک ها و سایر موارد مرتبط از جانب تاجران سولات مطرح شد و بحث آزاد و گفتگو صورت گرفت که در زمینه از جانب مسوولان بانک AIB معلومات و وعده همکاری های بیشتر سپرده شد.