معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت وسرمایه گذاری از اتاق های جوزجان و اندخوی دیدار نمود

محترم محمد یونس مهمند،‌ معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان، طی سفر کاری خویش به ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب از دفتر اتاق تجارت و سرمایه گذاری اندخوی دیدار کرده و با محترم عبدالمجید نیازی رئیس هیات مدیره اتاق اندخوی و کارمندان هیات عامل آن، پیرامون مشکلات و پیشنهادات اتاق اندخوی بحث و گفتگو نمود.

آقای مهمند، از زحمات هیات مدیره و هیات عامل اتاق اندخوی قدردانی نموده و خواستار تلاش های بیشتر آنها در جهت خدمت و ایجاد تسهیلات به تاجران گردید.

معاون اول هیات مدیره اتاق، متعاقبأ از اتاق تجارت وسرمایه گذاری ولایت جوزجان دیدار نموده و با محترم یولبرز عطایی، رئیس هیات مدیره این اتاق، مدیر هیات عامل و کارمندان آن روی مسایل مرتبط به اتاق، بحث و گفتگو کرد.

محترم محمد یونس مهمند، ضمن ارزیابی از بخش های مختلف اتاق جوزجان، روی معیاری سازی خدمات اتاق جوزجان، مشارکت بیشتر تاجران در این اتاق، راه اندازی برنامه ها و نشست های رسمی با موسسات بین‌المللی و برگزاری نمایشگاه قالین در آینده، تاکید ورزیده و از همکاری همه جانبه اتاق مرکز در زمینه حل مشکلات شان اطمینان داد.