معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت وسرمایه گذاری از ولایات جنوبی کشور دیدار نمود

محترم محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان طی سفر دو روزه ای خویش به ولایات پکتیا و خوست با اراکین محلی آن ولایات، رهبری اتاق های تجارت وسرمایه گذاری پکتیا و خوست و همچنان تاجران و سرمایه گذاران سکتور های مختلف دیدار کرده و پیرامون فرصت های تجارت و سرمایه گذاری و مشکلات موجود در آن ولایات، معیاری سازی خدمات تجارتی بندر غلام خان و رشد زراعت و مالداری بحث و تبادل نظر نمود.

محترم مهمند، ضمن دیدار از بنادر غلام خان ولایت خوست، و دند پتان ولایت پکتیا، مشکلات و چالشهای موجود تاجران در آن بنادر را با والیان خوست و پکتیا شریک ساخته و خواستار همکاری در جهت حل چالش های متذکره گردید.

آقای مهمند در حاشیه سفر خویش با اعضای اتحادیه داکتران و سرمایه گذاران ولایت خوست نیز دیدار نموده و از سرمایه گذاران آن ولایت خواست تا در بخش احداث شفاخانه بزرگ برای تداوی بیماری های سرطانی در همکاری با اتحادیه داکتران ولایت خوست سرمایه گذاری نمایند.