برگزاری انتخابات اتحادیه تعیین قیمت فروش آرد، گندم و زغر (بازار بُولی) ولایت بلخ

به منظور پیشبرد اهداف مشترک جهت تنظیم امور بهتر بازار آرد و گندم ولایت بلخ، اتحادیه ای متشکل از شرکت های وارد کننده آرد، گندم، زغر و سایر اصناف طی انتخاباتی به همکاری نزدیک اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ ایجاد گردید.
 
در محفل انتخابات این اتحادیه که بیشتر از500 شرکت وارداتی مواد اولیه حضور داشتند، هیات رهبری اتاق، محترمان: خیرالدین مایل احمدی معاون تجارتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، اسدالله اسدی سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ، احمد شکیب اکبری آمر اجرائیه، حاجی اجمل قادری مشاور این اتاق، نماینده مقام محترم ولایت و رئیس صنعت و تجارت بلخ اشتراک و از پروسه انتخابات نظارت کردند.
 
پس از انتخابات هیات مدیره این اتحادیه، نشستی تحت ریاست محترم خیرالدین مایل احمدی با اشتراک محترمان اسدالله اسدی، احمد شکیب اکبری، اجمل قادری، نماینده مقام ولایت و 19 تن از هیات مدیره اتحادیه جهت انتخاب رئیس و معاونین این اتحادیه در مقر اتاق دایر گردید.
 
در نتیجه انتخابات شفاف، رئیس و معاونین اتحادیه برگزیده شدند و جلسه با دعای خیر و آروزی موفقیت برای منسوبین اتحادیه در جهت حدمت به هموطنان عزیز، پایان یافت.