ملاقات هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و جمعی از تاجران با والی ولایت بلخ

محترم محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، طی سفر به ولایت بلخ در حضورداشت محترمان: نصیر احمد عرب معاون خدماتی اتاق، اسدالله اسدی سرپرست ریاست اتاق بلخ، سید محمد فرید هاشمی رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری فاریاب، معراج الدین پرهیز مشاور وزارت صنعت و تجارت، اجمل قادری مشاور اتاق بلخ، احمد شکیب اکبری آمر اجرائیوی اتاق این ولایت، با جمعی از تاجران وسرمایه گذاران با محترم مولوی محمد داود مزمل والی ولایت بلخ ملاقات کرده در مورد همکاری های مشترک و مشکلات تاجران بحث و تبادل نظر نمود.
 
آقای مهمند، ضمن قدردانی از همکاری خوب والی ولایت بلخ در زمینه حل مشکلات تاجران سرمایه گذاران با اتاق تجارت و سرمایه گذاری این ولایت، در رابطه به نقش سکتور خصوصی به ویژه تاجران و سرمایه گذاران در جامعه و حکومت داری سالم صحبت نموده از حکومت محلی ولایت بلخ خواست تا به مشکلات تاجران رسیدگی نموده و سهولت های بیشتری را فراهم سازد.
 
محترم مهمند، به خاطر رشد اقتصادی ولایت بلخ و حل مشکلات تجارتی، خواهان ایجاد کمیته اقتصادی ولایتی شورای عالی اقتصادی در این ولایت گردید که مورد تایید مقام ولایت نیز قرار گرفت.
محترم نصیر احمد عرب، پیرامون مشکلات ایجاد شده از جانب یک عده افراد استفاده جو بالای تاجران، عرایض و ادعا های ناحق شان صحبت نموده و خواهان جلوگیری همچو موارد از جانب حکومت گردید.
آقای اسدی، در مورد مشکلات موجود تاجران در این ولایت به ویژه در نهاد های عدلی صحبت نموده و خواهان رسیدگی مسوولان حکومت محلی در زمینه گردید.
 
محترم محمد داود مزمل والی ولایت بلخ، تشریف آوری هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و تاجران را به مقام ولایت خیر مقدم گفته، از آمادگی خود در قسمت رسیدگی به مشکلات تاجران و سرمایه گذاران اطمینان داده و وعده نمود که مقام رهبری این ولایت جهت رسیدگی به مشکلات تاجران و سرمایه گذاران هر نوع همکاری لازم را انجام خواهد داد.