دیدار هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از اتاق تجارت ولایت هرات

هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان محترمان: خانجان الکوزی، عصمت الله وردگ اعضای هیات مدیره اتاق، میرویس هوتک، معاون مالی و اداری هیات عامل اتاق و برخی دیگر از مسوولان اتاق مرکز به منظور بررسی اجراأت کاری اتاق تجارت ولایت هرات به آن ولایت سفر نمودند، طی این سفر با اعضای هیات رهبری و کارمندان عامل اتاق ولایت هرات دیدار و پیرامون مشکلات و پیشنهادات بحث و تبادل نظر نمودند.
 
محترم محمد یونس قاضی زاده، رییس هیات مدیره اتاق ولایت هرات مشکلات تاجران و سرمایه گذاران این ولایت را با رهبری اتاق مرکز شریک ساخته گفتند: نظر به تصمیم اخیر وزارت مالیه اسناد مالیاتی مالیه دهندگان بزرگ ولایت هرات باید برای بررسی به مرکز ارسال گردد، که این موضوع باعث ضایع شدن زمان زیاد و به وجود آمدن مشکلات هنگفت گردیده است، وی افزود: ما خواستار بررسی اسناد مالیاتی شرکت های بزرگ در داخل ولایت هرات استیم.
 
محترم محمد یوسف امین آمر اجراییه اتاق ولایت هرات،در رابطه به فعالیت ها و خدمات اتاق طی سال برای سکتور خصوصی انجام داده گزارش خویش را ارایه نمود.
 
محترم خانجان الکوزی عضو هیات مدیره اتاق، بعد از استماع گزارشات، مشکلات و‌پیشنهادات مسوولان اتاق این ولایت صحبت نموده گفت: اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت هرات خدماتی شایستهٔ را برای تاجران و سرمایه گذاران انجام داده است، وی در رابطه به مشکلات بررسی اسناد مالیاتی شرکت های بزرگ وعده سپرده گفت : ما این موضوع را با کمیسیون اقتصادی حکومت شریک میسازیم تا راه حل معقول پیدا نمایم.
 
اعضای هیات مدیره مرکز، به مسوولان عامل اتاق مرکز، هدایت صریح دادند که به مشکلات اتاق ولایت هرات توجه و رسیدگی نمایند.