ملاقات هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و جمعی از تاجران با والی ولایت هلمند

محترم محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، طی سفر کاری در حالیکه محترم میرویس هوتک معاون مالی و اداری هیات عامل اتاق و جمعی از تاجران نیز ایشان را همراهی می کردند با محترم مولوی طالب والی ولایت هلمند ملاقات کرده در مورد مشکلات تاجران بحث و تبادل نظر نمود.
 
آقای مهمند، ضمن قدردانی از همکاری خوب والی ولایت هلمند در زمینه حل مشکلات تاجران و سرمایه گذاران این ولایت، بعضی از مشکلات موجود تاجران و سرمایه گذاران را با مقام محترم ولایت شریک ساخته و خواستار همکاری بیشتر رهبری ولایت در جهت حل مشکلات آنان گردید.
 
والی محترم هلمند، تشریف آوری هیات رهبری اتاق و تاجران را خیر مقدم گفته، از آمادگی خود در قسمت رسیدگی به مشکلات تاجران اطمینان داده و وعده نمود که مقام رهبری این ولایت به مشکلات تاجران در هر زمینه به ویژه در مورد مشکلات حقوقی شان رسیدگی خواهد کرد. وی افزود که رهبری ولایت طی 9 ماه حاکمیت امارت اسلامی، از تاجران کشور خاصتاً از فعالیت تاجران و سرمایه گذاران ولایت هلمند حمایت نموده است و در آینده نیز به همکاری خود ادامه خواهند داد.