رئیس جدید هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت کندهار طی محفلی معرفی گردید

پس از استعفای محترم حاجی نصرالله زهیر رئیس قبلی هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت کندهار، اعضای هیات مدیره این ولایت به اتفاق آرا محترم محمد صدیق مهمند را به حیث رئیس جدید هیات مدیره اتاق کندهار انتخاب نمودند.
 
در محفل معرفی محترم محمد صدیق مهمند که در تالارکنفرانس های اتاق کندهار برگزار شد، محترمان: محمد یونس مهمند معاول اول هیات مدیره اتاق، شرین آغا سخی رئیس مالی هیات مدیره، خانجان الکوزی و سید پرویز هوفیانی اعضای هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، میرویس هوتک معاون مالی و اداری هیات عامل اتاق، اعضای رهبری اتاق کندهار و بعضی از ولایات دیگر و همچنان تعداد زیادی از تاجران و سرمایه گذاران کشور اشتراک ورزیده بودند.
 
محترم محمد یونس مهمند، ضمن اظهار خوش آمدید به مهمانان و اشتراک کنندگان این محفل، از کارکرد و خدمات خوب محترم نصرالله زهیر که طی سالیان متمادی در راستای توسعه تجارت و رشد سکتور خصوصی انجام داده است، اظهار قدردانی نموده و از وی خواست تا منبعد نیز در جهت رشد تجارت و سرمایه گذاری و حل مشکلات تاجران اتاق کندهار، از مشورت های مفید خویش دریغ نورزد.
 
آقای مهمند، فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری اتاق کندهار را در رشد اقتصاد حوزه جنوب کشور و حتا سطح افغانستان فوق العاده مهم و مؤثر دانسته و تاجران و سرمایه گذاران کشور را تشویق به سرمایه گذاری در این ولایت نمود.
 
محترم خانجان الکوزی، به نقش اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت کندهار در سطح منطقه و اقتصاد کشور اشاره کرده و با یادآوری از تلاش هیات رهبری اتاق این ولایت در گذشته، ابراز امیدواری کرد تا سرمایه گذاران و تاجران ولایت کندهار در تطبیق پروژه های بزرگ منطقوی نقش مهم و مؤثر خود را نیز ایفاء نمایند.
 
محترم شرین آغا سخی، با یادآوری از خدمات ارزنده محترم نصرالله زهیر رئیس قبلی هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت کندهار، استفاده از تجارب آنرا برای رئیس جدید مهم دانسته و از حمایت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در قسمت فعالیت تجارتی و سرمایه گذاری اتاق کندهار و حل مشکل مشکلات آنان اطمینان داد.
 
محترم نصرالله زهیر، ضمن سپاسگزاری از همکاری همیشگی هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در حل مشکلات تجارتی و رشد تجارت حوزه جنوب کشور، به ادامه حمایت خود از اتاق کندهار و فعالیت سکتور خصوصی اطمینان داد.
 
محترم محمد صدیق مهمند، طی سخنانش از تلاش های خستگی ناپذیر خود در راستای توسعه تجارت و سرمایه گذاری در همکاری با سایر اعضای رهبری اتاق کندهار اطمینان داد.
دراین محفل محترم داکتر مخلص احمد عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار، به نمایندگی از تاجران و اتاق آن ولایت صحبت نموده و انتخاب رئیس جدید هیات مدیره اتاق کندهار را تبریک گفت.