سفر کاری هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه ‌گذاری جهت بررسی و رسیدگی به مشکلات تجارتی و امنیتی به ولایت بلخ

محترم محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌ گذاری افغانستان، محترم محمد داوود یوسفزی عضو هیات مدیره اتاق و تیم همراه شان محترم محمد علی موحدی آمر روابط با دولت و محترم الحاج معراج الدین پرهیز مشاور ارشد تجارتی مقام محترم وزارت صنعت و تجارت طی سفر کاری که روز چهارشنبه همراه با هیات عالیرتبه امارت اسلامی افغانستان شامل معینان محترم وزارت های دفاع ملی، امور داخله و معاون محترم ریاست عمومی استخبارات جهت بررسی موضوعات امنیتی و عملکرد مسوولین امنیتی و حل مشکلات تاجران وسرمایه گذاران به ولایت بلخ داشتند، در دیدار های مختلف با تاجران، سرمایه گذاران و صنعتکاران ولایات بلخ، فاریاب و جوزجان روی مشکلات شان بحث و تبادل نظر نمودند.
 
هیات رهبری اتاق، در ابتدای ورود به شهر مزارشریف با حضور در مقر اتاق ولایت بلخ با جمعی از تجار، سرمایه گذاران، صنعت کاران، معدن کاران، نماینده گان اتحادیۀ مرغداری، نمایندگان اتحادیه های ترانسپورتی ولایت بلخ و روسای اتاق های محترم ولایات بلخ، فاریاب و جوزجان و ولسوالی اندخوی و تعدادی از اعضای اتاق های این اتاق دیدار و ملاقات نمودند.
 
در آغاز محترم محمد یونس مهمند، هدف از سفر هیات رهبری اتاق را بیان نمود که مقام محترم وزارت صنعت و تجارت از ایشان درخواست نموده بود که با سفر به ولایت بلخ و همکاری و هماهنگی لازم تمامی تاجران، سرمایه گذاران، صنعت کاران، معدن کاران و اتاق های صنعت و معادن، اصناف و پیشه وران را در جهت تأمین اهداف هیات عالیرتبۀ حکومتی شخصاً بدست گیرد.
 
سپس تاجران مشکلات مختلفی را که با آن روبرو بودند، مطرح نمودند که نظر به تقاضای آقای مهمند روز پنج شنبه جهت جلوگیری اولویت بندی مشکلات در قدم اول صرفاً مشکلات امنیتی منطقۀ خویش را با هیات عالیرتبه دولتی بیان نمایند و سایر مشکلات به شکل کتبی تسلیم اعضای هیات گردد.
روز پنج شنبه مورخ 16 جدی اعضای هیات غرض بازدید از سرمایه گذاری های صورت گرفته، تأسیسات شرکت های سرمایه گذار و همچنان رفع معضلات شرکت ها در گمرک با استفاده از فرصت عازم بندر حیرتان گردیدند.
 
معاون اول هیات مدیره اتاق در دیدار با رئیس گمرک حیرتان که جمعی از تاجران نیز حضور داشتند، هدف از سفر و دلیل حضور این جمع را بیان داشت. سپس تاجران ضمن خرسندی از وضعیت موجود و از بین رفتن فساد، مشکلاتی را که در گمرک داشتند نیز مطرح نمودند و آقای مهمند بعضی راه های حل را پیشکش کرد که رئیس محترم گمرک وعده سپرد که تمامی معضلات را حل خواهند ساخت.
 
سپس هیات در معیت تجار محترم از تأسیسات اعمار شدۀ شرکت ها در بندر حیرتان دیدن نمودند. تأسیسات و ذخایر نفت و گاز شرکت های محترم احمدیار، یونی گروپ، تأسیسات تصفیۀ نفت و ذخایر غضنفر گروپ، تأسیسات تصفیۀ نفت آمو حیرتان، ذخایر ضیایی گروپ، فابریکۀ تصفیۀ روغن و دانه مرغ مفید گروپ، فابریکۀ دانۀ مرغ و پی وی سی داوود کریم( پرواز) و همچنان پروژۀ زراعتی و باغداری قاسمی را بازدید نمودند که نمایندگان شرکت ها بعضی مشکلات خود را با هیات شریک ساختند.
 
با حضور معاون اول هیات مدیره اتاق، برنامۀ توزیع کمک های انسان دوستانۀ شرکت هوایی کام ایر که شامل یک بوری آرد و یک بوری لوبیا می شد به نیاز مندان صورت گرفت.
حسب فیصلۀ شمارۀ 4 مورخ 12/7/1400 کابینۀ امارت اسلامی هیاتی تحت نظر ملافاضل آخند معاون وزارت دفاع ملی و به اشتراک معین وزارت امور داخله و معاون ریاست عمومی استخبارات که به منظور تأمین امنیت بهتر شهروندان و جستجوی راه های حل برای مشکلات امنیتی کشور روز پنج شنبه به ولایت بلخ سفر نمودند.
 
این هیات با صلاحیت، در قدم نخست در جمع هیات رهبری اتاق، روسای اتاق های ولایتی بلخ، فاریاب، جوزجان و ولسوالی اندخوی و جمعی از تجار، صنعت کاران، پیشه وران و نمایندگان اتاق های صنایع و معادن و اصناف و پیشه وران در مهمانخانۀ ولایت حضور یافتند.
 
در ابتدا محترم محمد یونس مهمند طی سخنانش از آمادگی تاجران با امارت اسلامی در راستای خدمت به هموطنان و منافع ملی اعلام آمادگی نموده افزود: تاجران بنیانگذار اقتصاد جامعه بوده با پرداخت تکس محصول و مالیات شان بودجه اقتصادی نظام حاکم را تمویل و با کار وفعالیت شان در عرصه واردات مواد اولیه خوراکی و جیبه انسانی خود را ادا می نمایند و با کمک های بشردوستانه به بازماندگان شهدا و دستگیری خانواده های نیازمند و توزیع مواد اولیه آرد و روغن برای آموزگاران مدارس همواره تلاش دارند تا از بحران بشری به دلیل مشکلات اقتصادی جلوگیری نمایند.
 
در این نشست پیشنهادات تاجران مبنی بر انتقال آب از دریای آمو به سمت شمال جهت آبادی و رشد زراعت و صنعت و ایجاد یک شرکت سهامی فراگیر غرض استخراج تیل ساحۀ عشقری در سرپل نیز مطرح گردید.
سپس محترم مولوی نجیب الله معاون ریاست عمومی استخبارات طی سخنانی کوتاه از تجار و متشبثین خصوصی خواست تا مشکلات و معضلات امنیتی خویش را بیان نمایند. وی افزود که وظیفۀ امارت اسلامی ارایۀ هر چه بیشتر خدمات و ایجاد سهولت برای سرمایه گذاران می باشد تا جامعه در آسایش قرار گیرد.
 
محترم مولوی محمد فاضل مظلوم معین وزارت دفاع ملی از تعهد امارت اسلامی در جهت ایجاد یک جامعۀ عاری از خشونت و امن که از مزایای آن تمامی مردم منفعت خواهند برد یادآوری نموده و اظهار نموده که هیچ عضو امارت اسلامی حق زورگویی را ندارد.