ملاقات هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه ‌گذاری افغانستان با شماری از تاجران، سرمایه ‌گذاران و صنعت‌کاران در ولایت هرات

محترم محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌ گذاری افغانستان، محترم عصمت الله وردک عضو هیات مدیره اتاق و عبد المتین قلندری منشی هیات نظار اتاق و هیات همراه، روز چهارشنبه، ٨ جدی با محترمان جان آقا صادقی رئیس کمیته نفت و گاز اتاق و عضو هیات مدیره، محمد یونس قاضی ‌زاده رئیس اتاق تجارت وسرمایه‌ گذاری هرات، شماری از رهبری اتاق این ولایت، تاجران، سرمایه‌ گذاران و صنعت‌کاران ولایت هرات، دیدار نموده و در مورد موضوعات امنیتی و مشکلات موجود فراراه سکتور خصوصی بحث و تبادل نظر کردند.
 
نخست محترم محمد یونس مهمند، هدف سفر خود به ولایت هرات را تشریح کرد و افزود که پس از تماس‌های مکرر در قسمت مشکلات امنیتی در این ولایت، همراه یک هیات بلند پایه نظامی از مرکز کشور عازم هرات شده و قرار است هیات مذکور، مشکلات سکتور خصوصی و اقشار مختلف را شنیده و راه حل مناسب را در نظر بگیرند.
 
بعداً محترم محمدیونس قاضی ‌زاده رئیس اتاق تجارت وسرمایه‌ گذاری هرات به ایراد صحبت پرداخت و گفت تاجران، سرمایه‌ گذاران و صنعت‌کاران هر کدام توانایی سرمایه‌ گذاری در بیرون از افغانستان را دارند و کشورهای خارجی از سرمایه‌ گذاری افغان‌ها استقبال می‌کنند، اما این قشر جامعه هم اکنون در کنار مردم و دولت قرار دارند و حکومت نیز باید در قسمت تامین امنیت سکتور خصوصی همکاری لازم را انجام دهد.
سپس رهبری اتاق صنایع و معادن، شماری از تاجران، سرمایه ‌گذاران و صنعت‌کاران به نوبه خود در مورد مشکلات موجود به تفصیل صحبت نمودند.
 
در پایان این نشست موارد مختلف از جمله مشکلات عمده بیان شده و جمع بندی گردید که قرار ذیل اند:
• بخاطر تامین امنیت بهتر، باید تمام موترهای بدون اسناد و سیم‌کارت‌های بدون راجستر از سطح کشور جمع‌آوری گردد و نیز برای نیروهای امنیتی که مصروف تامین امنیت در شهر هستند یونیفورم مناسب و مشخص توزیع گردد تا مردم با خاطر آسوده در ایست‌های بازرسی توقف کنند.
• هم‌چنان پیشنهاد گردید تا یک محکمه اختصاصی برای محاکمه آدم ‌ربایان ایجاد گردد و نیز آدم‌ ربایانی که در چند سال گذشته در زندان بودند و با آمدن تحولات جدید از زندان آزاد شده ‌اند، مجدداً بازداشت شوند و هم‌چنان گفته شد تا در سطح هر ولایت یک کمیته بخاطر هماهنگی بیشتر میان سکتور خصوصی و حکومت ایجاد گردد.
 
قابل ذکر است که اعضای سکتور خصوصی پس از این نشست، با کمیته امنیتی که متشکل از معینان محترم وزارت‌های دفاع، داخله و استخبارات می‌باشند، دیدار کرده و مشکلات فوق را بیان نمودند.
محترم مولوی فاضل معین وزارت دفاع کشور و رئیس کمیته امنیتی هیات اعزامی مرکز، پس از شنود مشکلات سکتور خصوصی وعده سپرد که رهبری حکومت متعهد به اجرای عدالت است و افزود که تلاش آنان بخاطر بهبود وضعیت جریان دارد و سفر آنان نیز بخاطر حل مشکلات موجود است و تا زمانیکه مشکلات حل نگردد در کنار مردم این ولایت خواهند بود.
 
بعداً محترم مولوی صدر معین وزارت داخله نیز به ایراد صحبت پرداخت و گفت تا زمانیکه مردم با دولت هم‌کاری نداشته باشند، هیچ گاهی دولت خوبی نخواهیم داشت و از اعضای سکتور خصوصی درخواست کرد تا در هماهنگی با این کمیته، مشکلات شان را بیان کنند تا در همکاری با یکدیگر به یک حکومت خوب برسیم.