اعلامیه، اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت خوست!

به تأئید اعلامیه مطبوعاتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در قبال رها سازی پول های منجمد شده افغانستان از سوی جامعه جهانی، تاجران، سرمایه گذاران و رؤسای سایر اتحادیه ها در ولایت خوست طی نشستی به روز چهارشنبه 24 سنبله سال روان، خواهان آزاد سازی دارایی های افغانستان از سوی جامعه جهانی گردیدند.
 
تاجران، سرمایه گذاران و رؤسای سایر اتحادیه های این ولایت، طی صحبت های شان بیان داشتند، افغانستان کشوری با اقتصاد ضعیف بوده که توانایی مقابله با تعزیزات جهانی را ندارد. آنان تأکید داشتند که هم اکنون 30 درصد پول اموال تجارتی در بنادر کشور های همسایه پرداخت و 70 درصد پول متباقی تاجران روی همین مشکلات پرداخت نشده اند و بنا به همین علت اموال تجارتی شان در بنادر کشورهای همسایه متوقف می باشند. آنان تأکید کردند که اگر اموال تجارتی به خصوص مواد اولیه و خوراکی به وقت و زمان معین وارد کشور نشوند مردم با مشکلات متعددی مواجه خواهند گردید.
 
تاجران، سرمایه گذاران و رؤسای سایر اتحادیه ها از جامعه جهانی خواستند تا هرچه زودتر پول های منجمد شده افغانستان را رها سازند. آنان همچنان از د افغانستان بانک و بانک های داخلی کشور خواستند تا زمینه انتقال پول تاجران را به کشورهای مختلف جهت خرید اموال تجارتی فراهم سازند.